Lípy v hodnotě několika set tisíc korun do Prahy doputovaly 22. března z Německa. „Jinde bychom totiž takto vzrostlé stromy nesehnali,“ sdělil k důvodům stovek kilometrů, které stromy urazily, převor kláštěra Prokop Siostrzonek. Od té doby čekají u klášterní zdi. Jejich dovezení ale nestačilo arciopatství zrušit, protože rozhodnutí inspekce přišlo na poslední chvíli před plánovanou obnovou. Podle zahradníka kláštera Zdeňka Hradiláka takto založené stromy, které mají kořenový bal, by měly do podzimu vydržet. „Stromy však musíme pravidelně kontrolovat a pečovat o ně,“ sdělil Hradilák.

Problémy nastaly, když chtěl klášter obnovit starou alej šestnácti lip, protože podle dendrologických posudků byla část stromů poškozena. Rozhodnutí o kácení však na počátku března napadla inspekce. Podle ní došlo ve schvalovacím procesu k chybám, neboť o kácení rozhodl pouze Národní památkový ústav a magistrátní odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

„Zákonu o památkové péči je nadřazen speciální zákon o ochraně přírody a krajiny, který říká, že ve věci musí být zohledněno i stanovisko dotčeného orgánu. Tím je odbor ochrany prostředí,“ upozornil tehdy za inspekci životního prostředí Tomáš Mařík.

Klášter tak předpokládá, že by stromy mohly být vysazeny nejdříve na podzim. Nyní se totiž čeká na nové dendrologické posudky, které opět vyhodnotí zdravotní stav stromořadí. Nevysazené lípy tak musejí čekat na rozhodnutí o odvolání kláštera, jehož zástupci jsou přesvědčeni, že zákon z jejich strany porušen nebyl.