Městská knihovna chce svou odnož ve Vlastině ulici zrušit do konce března kvůli výpovědi znájmu a nedostatku peněz. Její rozpočet na letošní rok byl totiž zkrácen otéměř deset milionů korun. „Hospodaříme spenězi daňových poplatníků, proto každou korunu obrátíme dvakrát vruce, než ji někam investujeme. Rozhodli jsme se ušetřit na provozu malých a málo navštěvovaných poboček a peníze vložit tam, kde prospějí několikanásobně většímu počtu lidí,“ uvedl již dříve krozhodnutí zrušit některé pobočky ředitel MKP Tomáš Řehák. Uzavřením některých poboček letos MKP ušetří 1693 tisíckorun.

Lidem ze sídliště Dědina a jeho okolí se ale zrušení pobočky, ani názor omálo navštěvované knihovně nelíbí. Ipřes méně moderní zázemí do ní totiž chodí přes osm set čtenářů, ztoho 260dětí. Obyvatelé proto začali sepisovat petici. Jedním zpodepsaných je také Josef Smrčka. „Uzavření přichází vdobě, kdy se kniha stává téměř luxusním zbožím, kdy se pozastavujeme nad klesající vzdělaností a závislostí dětí na televizi a internetu. Nikoho nezajímá, že ta malá knihovna uskutečnila vroce 2007více než 25800 výpůjček a průměr vypůjčených knih dospělými činí 47a dětmi 34,“ uvedl vdopise Pražskému deníku Smrčka.

Situace zaskočila ižáky místní školy, vníž také koluje petice sdesítkami podpisů za zachování pobočky. Podepisují se pod ni žáci iučitelé. Podle ředitele Základní školy Dědina si do Vlastiny ulice chodila pro knížky třetina až polovina školáků. „Zrušení pobočky je pro nás ztrátou. Jenom ze 4.B si tam pro knihy vypůjčovalo 20z27dětí. Dám kdispozici ikus školy, jenom aby tady pobočka zůstala,“ uvedl ředitel školy Mojmír Dunděra. Škola před čtrnácti dny nabídla knihovně náhradní prostory. „Dosud se nám ale nikdo neozval,“ dodal Dunděra.

Prostory chce knihovně nabídnout majitel Delty

Nové prostory ve stejné budově chce knihovně nabídnou také majitel Delty, který jí dal výpověď kvůli rekonstrukci. Do nového by se knihovna mohla nastěhovat na podzim. „Máme zájem na tom, aby knihovna na místě zůstala. Vstoupili jsem proto sMKP do jednání,“ sdělila za akciovou společnost Amádeus Real, která Deltu koupila, Dagmar Šatalová.

Společnost Amádeus Real již započala rozsáhlou rekonstrukci, která by si měla vyžádat na sto milionů korun. Měla by být hotova do podzimu stím, že většina služeb Delty zůstane zachováno a přibude také veterinární ordinace a drogerie. Zmizí ale například hudební klub, snímž firma již smlouvu nepodepíše.

Zda podmínek vlastníka Delty využije také knihovna, zatím není jisté. „Vsoučasné době jsme rozhodnuti nahradit pobočku vdobě rekonstrukce budovy bibliobusem. Ten by měl do Dědiny zajíždět jednou týdně a zastavovat by měl minimálně na jednom stanovišti. Odalších případných zastávkách jednáme směstskou částí,“ uvedla mluvčí MKP Věra Voňavková.

Kvůli patové situaci a dopisům od dětí, které se na uzavření knihovny ptaly, do jednání vstoupila také Praha 6. „Jednala jsem jak sknihovnou, tak smajitelem objektu Delta a ředitelem ZŠ Na Dědině. Snažíme se situaci řešit,“ potvrdila členka rady šesté městské části Ingrid Kejkrtová.

Pobočka na sídlišti Dědina je jediná, kterou městská knihovna musí zavřít kvůli výpovědi znájmu. Není však jedinou, která se letos uzavře. Do konce března ukončí také svou činnost pobočka vMalešicích, která má 882čtenářů, a Hradčanech s340čtenáři. Také do Malešic by měl vbudoucnu zajíždět bibliobus.

Které pobočky a jak budou uzavřeny?

Pobočka Dědina, Vlastina 13/887 Praha 6 - Ukončí výpůjční činnost k31.1.2008. Do 29.2. pouze vracení vypůjčeného fondu a prezenční služby vběžné provoznídobě. Do 31.3. vracení vypůjčeného fondu vomezené provoznídobě.

Pobočka Hradčany, Pohořelec 26/111, Praha 1 - Ukončí výpůjční činnost k29.2.2008. Do 31.3. pouze vracení vypůjčeného fondu a prezenční služby vběžné provoznídobě. Do 30.4. vracení vypůjčeného fondu vomezené provoznídobě.

Pobočka Malešice, Hostýnská 520, Praha 10 - Ukončí výpůjční činnost k29.2.2008. Do 31.3. pouze vracení vypůjčeného fondu a prezenční služby vběžné provoznídobě. Do 30.4. vracení vypůjčeného fondu vomezené provoznídobě.

Zdroj: http://www.mlp.cz

Které další pobočky jsou uzavřeny nebo fungují jen zčásti?

Pobočka Modřany, Vazovova 3229, Praha 12 - Zdůvodu plánované automatizace je od 14.1.2008 možné pouze vracení vypůjčených knihovních jednotek.

Pobočka Na Skalce, Na Skalce 29/972, Praha 5 - Od 14.1.2008 je možné pouze vracení vypůjčených knihovních jednotek. Dne 18.2.2008 bude pobočka uzavřena zdůvodů plánované automatizace. Předpokládaný termín otevření je 29.4.2008.

Pobočka Ruská, Ruská 192/1445, Praha 10 - Pobočka Ruská je vzhledem krozsáhlé rekonstrukci a automatizaci knihovny uzavřena pro veřejnost k31.12.2006.

Zdroj: http://www.mlp.cz