Předseda Unie školských asociací ČR (CZESHA) Jiří Zajíček, který je ředitelem Masarykovy střední školy chemické, nedávno řekl, že považuje prakticky za nemožné získat pro odborné technické předměty učitele s požadovanou kvalifikací.

Zvlášť významní odborníci z praxe 

O zmírnění požadavků na kvalifikaci ministerstvo uvažuje. „Řekněme, že by to byl zvlášť významný odborník z praxe. Něco podobného, co jsme umožnili na vysokých školách, aby zvlášť významný odborník byl speciálním profesorem a mohl své zkušenosti předat studentům," řekla Valachová.

Vedle omezení úvazku se podle ní odborné školy potýkají také s finančním ohodnocením učitelů odborných předmětů. Ředitelé je různě zařazují do platových tříd, od nichž se odvíjí výše základního platu.

Spolupráce dvou ministerstev 

Valachová je přesvědčena, že by neměli být v nižší než dvanácté třídě, do které spadá většina kvalifikovaných pedagogů. „To není v praxi vždy dodržováno. Druhá věc je ta, zda by se tito odborníci nemohli v katalogu prací posunout ještě do vyšší třídy, tedy do třinácté nebo čtrnácté," doplnila. Také o případných změnách v katalogu prací se nyní jedná.

Ministryně upozornila, že kraje mají možnost odborné školy podporovat z vlastních zdrojů. Chce navázat bližší spolupráci s ministerstvem práce, aby se střední odborné školy v co největší míře zapojovaly do rekvalifikačních kur­zů.

Školám chybí učitelé odborných předmětů 

To by mohlo také školám finančně pomoci. Ministryně se chce s kraji dohodnout, aby veškeré výnosy z dalšího vzdělávání, které školy poskytují, zůstávaly v jejich rozpočtu. Ředitelé by z těchto peněz mohli například zlepšit platy učitelů odborných předmětů. Zatím to podle Valachové dělají jen některé kraje. Není vyloučeno, že se to vláda pokusí stanovit zákonem.

Na gymnáziích a druhém stupni základních škol je také velká poptávka po učitelích fyziky nebo chemie. Naopak učitelů se specializací na češtinu, dějepis nebo občanskou výchovu je dostatek. Ministryně by byla ráda, kdyby se to bralo v úvahu už v nabídce oborů na pedagogických fakultách a dalších fakultách vzdělávajících učitele.

Čtěte také: Ministerstvo chce miliardu korun pro pedagogické a lékařské fakulty