Radnice musí nejprve vymezit určitou částku z rozpočtu a obyvatelé pak mají možnost přinášet své podněty, co by se za tyto peníze mělo zlepšit. Hlasováním se pak rozhodne o vítězném návrhu, který se následně zrealizuje.

Podobným způsobem hodlá Praha 10 v příštích čtyřech letech proinvestovat 20 milionů korun, už v rozpočtu na rok 2016 počítá s prvními pěti miliony. Do uzávěrky 11. listopadu se od občanů sešlo přesně padesát návrhů na investice do veřejných prostor.

„Přestože se jedná o první ročník, ohlas byl opravdu velký. Své návrhy dokonce podaly i děti z jedné školy a školky. Jsou to pěkné projekty, které mohou občanům opravdu pomoci," řekla Pražskému deníku starostka Prahy 10 Radmila Kleslová (ANO) a dodala, že se tak vyvrací mýtus, že občané nemají o městskou část zájem. 

Aktivní odpočinek

Podle radnice do projektu nazvaného Moje stopa přispěli lidé všech věkových kategorií. Nejstaršímu navrhovateli v Praze 10 je 87 let, své nápady ovšem poslali i žáci 5. C ze Základní školy Nad Vodovodem.

Občané Prahy 10 by si podle došlých podnětů nejvíce přáli revitalizace volnočasových ploch a veřejné zeleně, jako například parku Solidarita, U Trati, Jiráskovy aleje nebo obnovení vodotrysku u stanice metra Skalka či pietního místa Kaplička Malešice.

Objevily se však i návrhy na vybudování zcela nových míst a prvků pro aktivní odpočinek a setkávání, jako venkovní fitness park, krytý stolní tenis v areálu Gutovka, kulturně-komunitní centrum nebo naučná stezka Prahou 10. Zájem mezi občany je také o změny týkající se dopravy: zklidnění ulice Na hroudě a zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí.

Seznam návrhů bude v lednu

Nyní radnice jednotlivé příspěvky vyhodnocuje a posuzuje, zda jsou vůbec realizovatelné. „ Pokud má třeba některý návrh vzniknout na soukromém pozemku, zkontaktujeme navrhovatele a domluvíme s ním úpravy, nebo dojde k vyřazení," vysvětluje mluvčí Prahy 10 Vít Novák.

Podle jeho slov se v současnosti dokončuje zevrubná analýza a počátkem ledna bude zveřejněn definitivní seznam návrhů. Samotné hlasování se uskuteční elektronicky v první polovině února na webu www.moje-stopa.cz.

Lidé, kteří nemají možnost hlasovat přes internet, pak mohou volit v budově úřadu ve Vršovické ulici. Vítězné projekty budou podle plánu veřejně vyhlášeny v únoru 2016, ihned poté může radnice přejít k samotné realizaci.

Na Zbraslavi chtějí i veřejný gril

Stejný projekt zkouší i menší Městská část Praha Zbraslav. Zde skončila lhůta pro podávání návrhů do participativního rozpočtu až v poslední listopadový den a sešlo se jich celkem 18.

Nápady zbraslavských obyvatel míří na širokou škálu oblastí: od zvelebování veřejného prostoru či budování odpočinkových zón, přes pořádání sportovních či vzdělávacích akcí až po řešení bezbariérových přístupů či dopravních situací. Nechybí třeba návrh na revitalizaci prostranství kolem rybníku v Lahovičkách, vybudování mola pro možnost koupání u Vltavy či stavbu veřejného grilu.

Hlasování zdejších obyvatel o jednotlivých návrzích proběhne v první polovině března jak elektronicky na webových stránkách, tak i fyzicky na podatelně úřadu a dalších místech. Vítězné projekty mohou dostat až 600 tisíc korun, které radnice vyčlenila z rozpočtu pro příští rok.

„Jsme spokojeni, protože naší snahou je zapojovat občany do rozhodování o tom, co se bude v městské části dít. Je skvělé, že některé projekty se blíží tomu, o jakých investicích uvažujeme i my," říká starostka Zbraslavi Zuzana Vejvodová (100pro Zbraslav).

V Holešovicích už nové hřiště stojí

Zkušenosti s využitím participativní části rozpočtu mají i v Praze 7. Ještě předešlé vedení radnice v únoru loňského roku vyčlenilo jeden milion korun. Z návrhů od občanů nakonec nejvíce hlasů obdržel projekt na vybudování sportovního hřiště v dolních Holešovicích, odevzdáno však bylo pouze 62 platných hlasovacích lístků.

„Plán na hřiště na Ortenově náměstí jsme letos zrealizovali, a dokonce se kolem něj vytváří hezká sousedská komunita. Z toho radost máme. Nicméně do rozpočtu na příští rok složku participativního rozpočtu nedáváme, protože je nejprve nutná důkladná příprava a vypracování konkrétních návrhů projektů," tvrdí starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 sobě), avšak dodává, že snahou radnice bude příprava podmínek pro rok 2017.

Zavádění participativních rozpočtů v Česku prosazuje nezisková organizace Agora Central Europe. Využívá přitom zkušeností z evropských měst, jako jsou Varšava, Lodž nebo Bratislava. V Česku neziskovka spolupracuje i s městskou částí Ostrava Jih nebo městem Jičín.

Postupné zvyšování částky

„Občané mohou rozdělovat klidně i polovinu rozpočtu, potom je potřeba celý proces velmi dopodrobna připravit a zadat jasné podmínky. V opačném případě je lepší zvolit nižší částku, kolem jednoho procenta rozpočtu, aby si občané nejprve zvykli a naučili se na rozpočtu participovat. Až pak se může částka postupně zvyšovat," myslí si koordinátor projektu Vojtěch Černý z Agora CE.

Podle něj je v první řadě nejdůležitější zájem ze strany komunálních politiků. Zatímco se participativní rozpočet začíná připravovat i na dalších radnicích v zemi, v Praze se však zatím žádné další městské části připojit nehodlají.

Participativní rozpočet- umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce
- radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit
- při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na veřejných diskusích a sousedských setkáních
- společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti
- závěrečné hlasování rozhodne o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat

Čtěte také: Opozice osekala 'projídací' rozpočet o 700 milionů korun