„Od 6. dubna si zájemci mohou prohlédnout na svých mobilních zařízeních nebo přes svůj počítač prostory, které byly svědky mnoha historických setkání. KVH navštívil americký prezident Bill Clinton, tibetský duchovní vůdce, Jeho Svátost dalajláma, Joan Baez, Tom Stoppard, Kofi Annan, Lou Reed, Suzanne Vega a další. V krásných prostorách, architektonicky upravených Bořkem Šípkem, se nachází řada vzácných předmětů a darů od našich přátel z celého světa," uvedla Dagmar Havlová k projektu.

„Hlavní vizí je umožnit široké veřejnosti prohlídku prostor, kde trávil bývalý prezident svá léta po odchodu z Hradu, včetně prohlídky různých jeho osobních předmětů. Ty Nadaci poskytla formou trvalé zápůjčky Dagmar Havlová. Návštěvníci mohou rovněž zhlédnout čestná uznání a ceny ze zahraničních univerzit, fotografie apod." dodává Vangelis Zingopis, ředitel Nadace Vize 97.

Dostupnost kanceláře

Virtuální prohlídka bude návštěvníkům zpřístupněna ve dvou jazykových mutacích na internetové adrese www.vaclavhavel.com. Také bude dostupná v AppStore jako aplikace pro iPhony či iPady a do budoucna se počítá i s rozšířením pro Android. Tyto aplikace si bude možné stáhnout zdarma a bezplatná bude rovněž prohlídka první vstupní místnosti, včetně všech vystavených předmětů.

Vstup do dalších místností bude zpoplatněn. V případě návštěvníků z Česka 80 korunami, pro návštěvníky ze zahraničí bude poplatek činit 2,99 euro. „Tato částka bude po odečtení poplatku operátorům použita na další vývoj aplikace a na údržbu a správu prostor," upřesnila Vangelis Zingopis. Platba bude pro větší komfort uživatelů probíhat několika způsoby, ať už pomocí kreditní karty, služby PayPal nebo přes účet Apple.

Pro zpříjemnění celého zážitku bude prohlídka podkreslena hudbou známého skladatele Varhana Orchestroviče Bauera.

Karolína Stonjeková