„Těší mě, že po letošní ukončené rekonstrukci zámecké kaple a sakristie dojde i na fasádu průčelí včetně znaku města," řekl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Hodiny a znak Prahy 8 na Libeňském zámku.Znak městské části je poměrně známý, ale málokdo zná jeho původ. Jedná se o znak Starého Města pražského, který pochází z roku 1649, kdy byl do této podoby vylepšen císařem Ferdinandem III a byl odměnou za věrnost Prahy v boji proti Švédům. Doplněna byla obrněná paže s mečem v bráně a v horní části byl umístěn říšský orel s iniciálou a prapory městských setnin.

Oprava zahrnuje také fragment sgrafita na jižní fasádě o velikosti asi metr čtvereční. Jedná se o historickou výzdobu provedenou technikou sgrafita s rostlinným motivem, ojedinělý pozůstatek výtvarného řešení renesanční fasády zámku.

Po skončení rekonstrukce průčelí se také se chystají úpravy zeleně v jeho okolí. Před zámečkem budou umístěny takzvané treláže, tedy dřevěněné konstrukce, na které se umístí popínavé rostliny. Například to mohou být růže.

Komplikace: sádra ve štuku

Opravy průčelí byly zahájeny už v červnu loňského roku. Po lokálních zednických a štukatérských opravách bylo průčelí celoplošně čištěno nízkotlakou vodou. V této fázi oprav bylo zjištěno, že původní fasádní nátěr nedrží na původní štukové omítce.

Došlo k výraznému opadávání svrchní vrstvy a práce byly zastaveny. Protože ve štuku byla nalezena sádra, je třeba na průčelí odstranit celou štukovou vrstvu. Kvůli této úpravě byly práce přesunuty do klimaticky vhodnějšího období v letošním roce.

V nedávné době byla také ukončena oprava Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie a přilehlé sakristie. Nyní mají původní historickou barevnost a už jim nehrozí zničení vlhkostí jako v minulosti.