Prvním úkolem stavbařů, kterým město v úterý staveniště předalo, budou přípravné práce, po kterých bude následovat stavba proplachovacího kanálu a přeložení inženýrských sítí.

Posléze se začne most s kubistickými prvky opravovat odspodu, začne se sanací pilířů. „Hlavní část zůstane vizuálně stejná. Snahou je se co nejvíce přiblížit původní koncepci z roku 1928. Most je bohužel velmi zanedbán. Rekonstrukcí de facto docílíme toho, že postavíme nový most, přestože bude vypadat jako tento. Životnost bude kolem 60 až 100 let,“ popsal generální ředitel Metrostav TBR Aleš Gothard. Konsorcium firem, které most opraví, vede právě společnost Metrostav TBR a tvoří jej ještě mateřský Metrostav a projekční firmy SATRA a SHP. Oprava spolu s dalšími pracemi vyjde na asi 2,18 miliardy korun.

Hlavní etapa oprav, při které bude rekonstruován hlavní most přes Vltavu, začne v roce 2024. Obnoveno bude i zasypané rameno Vltavy. Při opravách bude přerušena doprava. Pěší a cyklistický provoz zůstane zachován i během rekonstrukce. Most zůstane stejně široký 21 metrů a bude mít kromě dvou tramvajových kolejí v každém směru jeden pruh pro auta, jeden pro cyklisty a jeden pro chodce. Pěší a cyklistický provoz zůstane zachován i během rekonstrukce.

Následná údržba by podle Gotharda neměla být nijak zvlášť náročná, jelikož stavba získá nové izolace, ty současné jsou už nefunkční.

Nekonečná diskuze

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty a byl postaven podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928. Most, který měří 1200 metrů nebyl nikdy opravován a je ve velmi špatném stavu.

V roce 2018 byl kvůli tomu dočasně uzavřen pro auta a MHD. Minulé vedení Prahy počítalo se zbouráním mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, současné vedení magistrátu ale rozhodlo o opravě. „Od roku 1996 probíhala nekonečná diskuze, co se s ním má dělat. Uběhlo skoro čtvrt století a převážil názor most rekonstruovat. Za tu celou dobu proběhl technologický vývoj a díky němu lze část kleneb a pilířů zachovat,“ vysvětlil letos Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

V roce 2015 vypracoval Kloknerův ústav při ČVUT v Praze detailní posudek ke stavu celé stavby. „S ohledem na získané informace konstatujeme, že stav rámové i obloukové části mostního objektu Libeňského soumostí jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu a je nutno neprodleně konat. Je evidentní, že za posledních 15 let dochází ke zjevnému a rychlému zhoršování stavu,“ psali tehdy odborníci v materiálu, který si objednala TSK.