„Rekonstrukce či výstavba nového Libeňského mostu bude znamenat významné zkvalitnění MHD, a to především proto, že přinese zvýšení rychlosti projíždějících tramvají a nový tramvajový svršek bude znamenat vyšší komfort cestování,“ říká Jiří Pařízek, radní pro dopravu.

Magistrát totiž v minulých dnech schválil materiál, kterým se navrhuje odsouhlasit odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce souboru mostních objektu a komunikací ul. Libeňský most v Praze 7 a 8. Konečné rozhodnutí, aby Technická správa komunikací (TSK) mohla tuto nadlimitní zakázku vypsat, přísluší zastupitelům.

Součástí jsou i opravy okolních ulic

Jedná se o rekonstrukci všech mostních objektů, přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Libeňský most od ulice Jankovcova 
v Praze 7 ke křižovatce Palmovka Praha 8 a na základě požadavku dopravního podniku bude součástí kompletní výměna trakčního vedení 
a kolejového svršku. 

Konkrétně pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí. Součástí rekonstrukce je novostavba speciálního mostu vyvolaná v souvislosti 
s výstavbou protipovodňových opatření.

„V roce 2009 jsme si nechali udělat studii technického stavu mostu a Libeňský most vyšel jako jeden z nejhorších, který nejvíce utrpěl povodní 
v roce 2002 a již dlouhou dobu čeká na generální opravu," uvedl šéf TSK Ladislav Pivec a dodává: „Pokud s opravou nezačneme rychle, hrozí omezení individuální automobilové dopravy, zatím zde je omezení jen pro vozidla nad 7,5 tuny a další podmínkou je, že se na mostech nepotkají protijedoucí tramvajové soupravy a omezení rychlosti tramvají na 20km/hod."

Budoucí zhotovitel? Prý jen ten nejlepší

Co je nebo není rychlá oprava, to je nyní na magistrátu. „Opravu již nemůžeme odkládat, hrozí zde omezení automobilové dopravy a v nejhorším případě úplné uzavření mostu. Od uvedení mostu do provozu v roce 1928 do současnosti nebyly provedeny žádné výrazné opravy nosných konstrukcí, které jsou ve velmi špatném stavu, a generální oprava je tedy nevyhnutelná," připomíná náměstek primátora Jiří Nouza.

Podle dostupných informací se již začalo s intenzívní přípravou na vypsání výběrového řízení - dvě miliardy prý nejsou zrovna malý peníz, proto budou kritéria či nároky pro budoucího zhotovitele rekonstrukce mostu taky vypadat.

Jezdí jedna tramvaj za druhou

„Z pohledu MHD je Libeňský most velice významnou spojnicí vltavských břehů. Propojuje obvod Prahy 7 Holešovice s Palmovkou na Praze 8 a dopravní vazby má i na Dejvice, Petřiny, Žižkov, Vysočany a Libeň. Propojuje přestupní uzly kolejové dopravy - Nádraží Libeň, Palmovka, Nádraží Holešovice.

Denně přes most projede 340 tramvajových spojů," doplnil radní Pařízek. Z pohledu odborníků to vskutku není málo. Ti dokonce hovoří o mimořádné kvalitě objektu, která ale může být v blízkém budoucnu poměrně zrádná.

„Nesmíme zapomínat, že velké problémy na dopravou namáhaných velkých železobetonových objektech začínají malou degradací materiálu. Spolu s vodou, solí či klimatickými změnami je pak poškození objektu nevyhnutelné. Trvá to sice roky, ale pak se finální velká destrukce projeví velmi rychle," míní Daniel Volejář z pražského dopravního inženýrství.

Že spojnice pravého a levého vltavského břehu není úplně v pořádku, je vidět na první i velmi letmý pohled. Na některých místech opěrných zdí dávno zvětral beton, obnažil tak rezavějící konstrukci, vstupu na schodiště vedoucí 
k řece brání řadu roků zábrany, kolem roste plevel.

Nepomohl ani podpěrný systém

Podle zprávy odborníků, kteří hodnotí současnou situaci na Libeňském mostě, je stav nejvíc narušených konstrukčních částí, především kloubů rámů, i po instalaci pomocného podpěrného systému před třemi lety a hlavních kleneb špatný.

„Bude to průšvih, ale na Libeňský most už prostředky prostě nejsou," konstatoval 
v loňském lednu někdejší náměstek primátora pro dopravu Josef Nosek, který tehdy podle jeho slov vůbec nedokázal odhadnout, kde získat prostředky na tak nákladnou opravu. 

Nosek ji loni odhadoval asi na tři čtvrtě miliardy korun. Jenomže nově předpokládaná hodnota veřejné zakázky na opravu mostu činí dvě miliardy Kč. Otázka tedy zní i letos stejně - kde na rekonstrukci mostu vezme magistrát peníze? Dosud zůstala bez odpovědi. 

Rozhodne cena a doba realizace

Co se zatím bez sebemenších problémů povedlo, je další prodloužení stavebního povolení - jeho lhůta pro TSK skončila v loňském září. Veřejná zakázka bude podle magistrátu zadána na základě příslušného ekonomického kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, které sestává ze dvou dílčích hodnotících kritérií: celkové nabídkové ceny a doby realizace díla.

„Podstatnější než termín ukončení oprav je, aby u letitých objektů stavaře nepřekvapil nějaký netušený problém, který původní představy zcela změní," doplnil dopravní inženýr Daniel Volejář.

Libeňský most ve faktech a číslechBetonový most, navržený v kubistickém slohu podle projektu architektů Pavla Janáka a Františka Mencla, má pět kleneb o rozpětí 28 až 42,8 metrů, na libeňské straně pak klenbu jedinou o rozpětí 48 metrů a ve středu ostrova je rámová konstrukce o rozpětí 6,2 metru. Pro veřejnost se otevřel přesně 29. října 1928 k 10. výročí vzniku Československé republiky. Libeňský most je jedním z mostů, vedoucích přes řeku Vltavu v Praze. Po proudu řeky je čtrnáctým mostem. Po svém otevření měl již na svou dobu moderní asfaltovou vozovku i těleso pro tramvajovou dopravu.