Na Letné zřejmě vyroste nová muzejní čtvrť. Alespoň sní počítá Útvar rozvoje hlavního město Prahy, který vnejbližších dnech chystá vyhlášení významné urbanistické soutěže. Ta má za úkol rozhodnout obudoucí podobě lokality.

Ze zadání, které má Deník kdispozici, je už teď patrné jedno: ve východní části Letenské pláně má vzniknout nová muzejní čtvrť skoncertní síní soudobých akustických parametrů a archelogický muzeem.

Další stavby pro Letnou

Kromě Národní knihovny, fotbalového stadionu nebo tunelu Blanka by tak na Letné mohly vyrůst další stavby, které by výrazným způsobem ovlivnily ráz celé lokality. Úkolem urbanistů a architektů je teď vyřešit, kde by se například dala postavit pěší lávka na Staré Město nebo co nahradí oceanárium, které mělo stát na místě bývalého Stalinova pomníku a z jehož stavbynakonec sešlo.

Soutěž má určit směr

„Soutěž ještě nebyla vyhlášena. Verze, která se mezi úředníky vPraze 7dostala, je pouze pracovní.A to, že kní měli přístup, je únik informací, který jsme si nepřáli,“ uvedl architekt Václav Králíček zÚtvaru rozvoje hlavního města Prahy. Konkrétnější podmínky soutěže Deníku odmítl sdělit. „Jediné, co ktomu můžu říct, je, jaký je vlastně smysl celého kroku. Soutěž jsme uspořádali proto, abychom udělali inventuru nápadů a výstupů různých architektů. Nemůže být ale vyhlášena, dokud nevíme, jak to dopadne sknihovnou,“ doplnil. Město ale podle něj nicméně chce, aby Letná zůstala především místem pro nadechnutí, jímž je iteď.

„Útvar se už na první schůzce shodl na tom, že soutěž není otvorbě podoby jako takové, ale chce vytěžit od architektů a urbanistů možné podoby a nápad, se kterým by se pak mělo pracovat dále. Vžádném případě to neznamená, že teď se něco navrhne, a to bude pro budoucnost směrodatné,“ doplnil starosta Prahy 7Marek Ječmének.

Zelení protestují

Proti zadání soutěže už teď brojí pražští zelení, kteří také zaslali Útvaru rozvoje hlavního města Prahy řadu připomínek. „ Zadání považujeme za nepovedené. Místo toho, aby Útvar hlavního města vedl uchazeče ktomu, aby se zachovala Letná vtakové podobě jaká je, a dořešily se tam drobné nedostatky, navrhují se další stavby.To povede kdalší zástavbě,“ obává se Ondřej Mirovský ze Strany zelených.

Za pozitivní ale považuje, že soutěž už nepočítá se stavbou oceánaria ubývalého Stalinova pomníku. To však neznamená, že by atrakce sobřími akvárii vPraze nebyla vůbec. Radní pražského magistrátu Pavel Klega už dříve naznačil, že australské firmě nabídli pro stavbu jiná území. Vúvahu připadá například Hagibor vPraze 10.