Kromě sportovních ploch nebyla Letenská pláň nikdy souvisle zastavěna. Důvod? Pravděpodobně nedostatek vody. Na pláni byly postaveny pouze dvě větší stavby, které se ale nezachovaly.

Letohrádek Belveder, který si pořídil hrabě Valdštejn na počátku 18. století, zničila po třiceti letech francouzská vojska. A Stalinův pomník vydržel z politických důvodů na pláni jen sedm let. V roce 1962 byl složitě zbourán. Na pláň také vedla od roku 1891 z levého vltavského břehu první pražská lanová dráha. Po vypuknutí první světové války byl její provoz zastaven a na trase lanovky byly vybudovány pohyblivé schody. Ty sloužily do roku 1937.

Projekty a plány jsou nejrozsáhlejší

Nejrozsáhlejší kapitolu výstavy zaplňují projekty a plány. Od plánovaných průkopů a tunelů z přelomu 19. a 20. století přes univerzitu, parlament a Národní shromáždění. Měla tam být také galerie, Masarykova knihovna, pomníky Tyršovi či památník odboje. Z nedávných projektů můžeme jmenovat například památník obětem totality z roku 1994.

Závěr expozice, kterou připravil Útvar rozvoje hlavního města Prahy, tvoří vize dalšího rozvoje Letenské pláně. Mimo jiné by na ní měla stát i nová budova Národní knihovny.

Otevřeno je denně od 9 do 17, v pondělí od 11 hodin. Vstup je volný.