Chov včel byl na Letišti Václava Havla Praha zahájen v listopadu 2011 jako jeden ze způsobů monitoringu kvality ovzduší. Praha se připojila k evropským letištím, která už biomonitoring využívala dříve, jako jsou letiště v Mnichově, Hamburku, Drážďanech či Paříži.

350 tisíc včel vyprodukuje 80 kg medu

V současné době má Letiště Praha šest včelstev, která v letních měsících dohromady čítají zhruba 350 tisíc včel. Z jejich produkce bylo letos získáno bezmála 80 kg medu. Výroba medu ale není to, co včely na letišti zajišťují především.

„Díky včelám, které během své cesty za potravou obletí okruh několika kilometrů a získají tak vzorky z okolního prostředí, můžeme chemickým rozborem nasbíraného medu a zejména plástvového pylu získat údaje o případné přítomnosti nejrůznějších látek v životním prostředí v okolí letiště,“ vysvětluje princip biomonitoringu pomocí včel Soňa Hykyšová, ředitelka Ochrany životního prostřední Letiště Praha.

Stočený med a vzorky plástvového pylu jsou zasílány na rozbor do akreditované laboratoře Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a do Výzkumného ústavu včelařského, s.r.o. na posouzení kvality.

Kvalita ovzduší kolem letiště je dobrá

„Rozbory uskutečněné v uplynulých letech nám potvrzují dobrou kvalitu ovzduší v okolí letiště. Vysoce ceněný med je zase výsledkem několikaleté práce celého týmů našich včelařů a jejich příkladné profesionality v péči o naše včely,“ dodává Soňa Hykyšová.

Med z produkce Letiště Praha není určen ke komerčnímu prodeji, ale slouží pro účely biomonitoringu. Dále je využíván jako zajímavý upomínkový produkt pro partnery Letiště Praha.

Pravidelně jej mohou ochutnat také návštěvníci nejrůznějších akcí pro veřejnost, které Letiště Praha přímo pořádá nebo se jich účastní. Naposledy jej mohli vyzkoušet obyvatelé okolních obcí, například během zábavního informačního odpoledne pořádaného Letištěm Praha.