Ministerstvo dopravy ve svém aktuálním Plánu dopravní obsluhy řeší jako jednu z možností dálkové dopravy z východní části republiky končit a začínat vlaky na letišti či v Kladně. Jde o model běžný v řadě zemí. Například v Ženevě řada dálkových spojů začíná na letišti, stejně tak na kodaňském letišti.

Materiál uvádí, že je na místě uvažovat o napojení letiště a Kladna na dálkovou železniční dopravu. Cestujícím ze vzdálenějších míst by odpadlo přestupování v Praze. „Přímé vedení vlaků na letiště nebo do Kladna by nesloužilo k obsluze těchto míst pro cesty do Prahy, ale mělo by nalézt přínosy v pokrytí poptávky po cestě do těchto dvou cílů ze vzdálených oblastí České republiky ležících na východ od Prahy,“ uvádí se v textu.

Autoři dokumentu upozorňují, že Kladno je největším středočeským městem, které má přímé spojení s Prahou a okolními městy, ale nikam dál.

Úleva od obratů v pražském uzlu

Návrh upozorňuje i na další přínos: obrat jedné či dvou dálkových linek by uvolnil již nyní nedostatečnou kapacitu pražského uzlu. „Ve výhledovém stavu převažují mezi linkami končícími v uzlu Praha ty směřující z východu a jejich obrat nebo nalezení vhodné kombinace linek pro tranzit představují výraznou komplikaci,“ píší autoři textu. Pro snadnější napojení je potřeba ale i přizpůsobit traťové vedení v Praze pro napojení na letiště. Dosud je to možné pouze přes Negrelliho viadukt a mimo hlavní nádraží.

„Ministerstvo dopravy však hodlá uplatnit takový požadavek v rámci budoucí probíhající přípravy studie proveditelnosti Železničního uzlu Praha, přičemž následně reálná proveditelnost ideového záměru obsluhy Kladna, popřípadě Letiště Václava Havla vybranými vlaky dálkové dopravy závisí na technické a ekonomické realizovatelnosti takového záměru,“ plánuje ministerstvo.

Jde o materiál, který obsahuje velké množství vět v podmiňovacím způsobu. Jednou z podmínek je dokončení plánovaných železničních staveb. „S ohledem na vzdálený časový horizont zajisté vznikne řada dalších především drobných záměrů, které přispějí k rozvoji nabídky dálkové a regionální dopravy. Časově lze tento horizont vymezit jako období po roce 2035, avšak záležet bude vždy na termínu dokončení dané stavby, v případě optimistického scénáře velmi příznivého vývoje stavební přípravy mohou být stavby dokončeny již od roku 2032.“ uvádí se v textu.