Dokumentace ke stavbě nové dráhy ruzyňského letiště není úplná. Oznámilo to ministerstvo životního prostředí v úterý 18. března s tím, že dokumenty vrací k doplnění. Podle Letiště Praha tento krok termín plánovaného spuštění provozu nové dráhy neovlivní.

Nedostatky jsou v dokumentech hodnotících vlivy na životní prostředí (EIA). „Například v ní není jednoznačně uvedena maximální kapacita dráhy, nejsou dostatečně vyhodnoceny negativní vlivy dopravy. Dokumentace také nedokládá varianty umístění dráhy nebo neprověřuje možné trasy pro přesun nákladní dopravy Cargo nebo přepravy na jiné letiště,“ uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Jakub Kašpar.

K záměru dostalo ministerstvo více než 600 vyjádření od obcí, úřadů, veřejností a občanských sdružení. Doputovalo i několik petic, pod nimiž bylo podepsáno více než tisíc lidí.

Možné zdržení

Podle Letiště Praha celý proces doplňováním nebude zdržen a termín zprovoznění zůstává i nadále plánován na rok 2013. „Pro nás to znamená, že připomínky obratem posoudíme a doplníme, co je zapotřebí. Termín spuštění v roce 2013 je reálný,“ uvedla mluvčí Letiště Praha Eva Krejčí.

Dokumentaci muselo Letiště Praha dopracovávat již v minulosti. Tehdy vše trvalo téměř dva roky. „Při dopracovávání se změnily limity hluku, takže musela vypracovat znovu hluková studie,“ uvedla důvody zdlouhavosti Krejčí.

Správný krok

Úterní krok ministerstva odpůrci nové letové dráhy vítají. „Velmi kvituji, že ministerstvo vzalo v potaz naše odborné argumenty. Je dobré, že se věc přesunula z roviny politického zadání do roviny odborné debaty,“ uvedl za občanské sdružení Pro Nebušice Jan Holub.

„Ministerstvo uznalo, že dokumentace není dopracována. Nyní je důležité, aby nebyly činěny další kroky v tomto směru, dokud nebude dokumentace doplněna,“ uvedla Martina Puršová z občanského sdružení Přátel Hendlova dvora, které se zabývá problémy Hanspaulky a Prahy 6.

Podobný názor sdílejí i někteří starostové dotčeného území. „Je to správný krok, protože v EIA nejsou uvedeny všechny aspekty, které by tam měly být,“ uvedl zástupce starosty Přední Kopaniny Miroslav Novotný. Podle něj dosud dokumentace nezohlednila další vlivy, kterými jsou městských obchvat, výstavba nového outletu v Tuchoměřicích nebo výpadovku do Kladna.

Záměr výstavby nové letové dráhy Letiště oznámilo v roce 2005. Nová vzletová a příletové dráha by se měla nacházet v katastrálních územích Ruzyně, Hostivice a Litovice. Sloužit má pro denní provoz. Letiště počítá, že i díky ní odbaví do roku 2020 na 20 milionů cestujících ročně.