Letenský muzejní distrikt, tedy lokalita v okolí ulic Korunovační a Nad Štolou spolu s předprostorem Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea tvoří místo, které propojuje dva významné pražské parky – Letenské sady a Stromovku. Tento v současnosti ne příliš komfortní prostor má zkvalitnit rozsáhlá revitalizace.

„Podobu okolí muzeí, gymnázia a ulice Nad Štolou, včetně tenisových kurtů klubu LTC a prostoru u oblíbeného Letenského kolotoče budou hledat účastníci urbanisticko-architektonické soutěže, kteří budou mít za úkol vytvořit z tohoto zanedbaného a pro pěší nepohodlného prostoru novou atraktivní lokalitu,“ komentoval soutěž Petr Hlaváček, I. náměstek primátora. 

Lidé využili možnost sdělit svůj názor

Budoucí podoba sice vzejde z urbanisticko-architektonické soutěže, ale v potaz bude brán i názor občanů. Proto byla v březnu letošního roku do příprav zadání projektů zapojena široká veřejnost prostřednictvím online ankety. Svůj názor vyjádřilo na 800 respondentů. Lidem v lokalitě nejvíce chybí dostatek zeleně, laviček a odpadkových košů. 

| Video: Youtube

Chodníky a stezky by na sebe měly lépe navazovat, být přehlednější, prostory před budovami reprezentativnější a lépe využité. Okolí muzeí a gymnázia by mělo být lépe propojené s parkem a sportovišti a mělo by být kompletně bezbariérové. Nová tvář by také měla být přívětivější k cyklistům, bruslařům i lidem s kočárky.

Připomínky budou zapracovány do návrhu

„Je pro nás velmi důležité, aby se do tohoto významného projektu od počátku zapojovala veřejnost. Připomínky a podněty lidí, kteří zde bydlí, pracují či tráví svůj volný čas, jsou při plánování proměny části města velmi cenné,“ řekla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová. 

„Výsledky participace s veřejností budou předány soutěžím týmům a zapracovány do samotného návrhu. IPR již v roce 2018 zpracoval koncepční studii rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů a Strojnické, tzv. Letenského kříže. Projekt Letenského muzejního distriktu na tuto práci logicky naváže a celkově bude koordinována s vznikající koncepční studií na ulici Korunovační,“ dodal Ondřej Boháč, ředitel IPR.