„Vodárenská věž je rodinným stříbrem Prahy 7 a navíc zde sídlí volnočasové spolky. Je nutné učinit maximum pro to, aby veškeré stavební zásahy byly naplánovány co nejcitlivěji," řekl místostarosta Pavel Vyhnánek.

Úpravy projektu dostal na starosti architekt Petr Hájek, který má za sebou řadu významných a oceňovaných realizací, třeba úpravy Jiřského náměstí na Pražském hradě či rekonstrukci a dostavbu Arcidiecézního muzea v Olomouci.

Oprava věže se dotkne fasád i vnitřních prostor, rozvodů, vytápění, kanalizace a vzduchotechniky. Úpravy se dočká i okolní pozemek. Památka bude sloužit domu dětí a mládeže.

Z historie věže

Novorenesanční vodárenská věž byla dokončena v roce 1888 podle projektu architekta Jindřicha Fialky. Věž byla součástí vodárenského areálu, který zásoboval vodou horní část Holešovic a Bubenče.

Z vodárenského provozu byla vyřazena v roce 1913. Do jejích jednotlivých pater byly následně vestavěny byty pro vodárenské zaměstnance.

Později byly v části věže sklady. V sedmdesátých letech byl zbořen podzemní čtyřkomorový válcový vodojem a přečerpávací stanice. Památkově chráněná je věž na Letné od roku 1992.