Pražské zastupitelstvo schválilo podnět na změnu územního plánu v městské části Praha Suchdol. Tato změna se týkala bývalých polí, na kterých nyní Praha plánuje vysadit lesopark. Ke změně bylo třeba přistoupit za účelem realizace Akčního plánu výsadby stromů v Praze, který byl schválen Radou hlavního města Prahy.

Akční plán v rámci svých cílů plánuje výsadbu jednoho milionu nových stromů v souladu s Adaptační strategií na změnu klimatu. Nový lesopark v pražském Suchdole má vzniknout na ploše o rozloze 313 tisíc m².

Stromy přibývají i v dalších částech Prahy

„Jsem rád, že se podařilo najít další pozemky pro výsadbu nových stromů v rámci městské divočiny. Jak je známo, stromy jsou zelené plíce Prahy a v době klimatické nouze je potřeba, aby jich na území Prahy rostlo co nejvíce,“ řekl Tomáš Murňák, místopředseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP. „Byl bych rád, kdybychom ve výsadbě stromů dále pokračovali, a tak naplnili slib milionu stromů pro Prahu,” dodal Tomáš Murňák.

Kromě Suchdola se bude sázet také v Jinonicích, Běchovicích, Satalicích, Dubči nebo ve Vinoři. I v těchto případech je potřeba provést změny územního plánu. Tyto podněty již byly schváleny. S další výsadbou bez potřebných změn se počítá například v lese Na Musile, v biokoridoru Kbely nebo v parku na vrchu Vítkov.