V lesoparku mají být stezky pro pěší, cyklisty, bruslaře a v zimě i pro běžkaře. Prostor, který město vytipovalo pro zalesnění, se nachází za letňanským letištěm s chráněnou kolonií syslů směrem ke Kbelům. „Studie počítá se zalesněním zhruba čtyřicetihektarového místa, na kterém se z velké části nachází orná půda, minimum tvoří haldy zeminy bývalé deponie,“ uvedl Petr Štěpánek, radní pro životní prostředí.

První etapa může začít už na jaře

Pokud město získá ornou půdu od zemědělců do konce roku, vypukne první etapa stavby letňanského lesoparku už na jaře. Projekt by ale měl být s jistotou dokončen nejpozději za dva roky.

Na vybraném území budou zasázeny původní druhy stromů v této oblasti. „Jedná se většinou o listnaté stromy, duby, habry a lípy. Jehličnany budou vysázeny jen jako oživující prvek, aby v místě bylo něco zeleného, když listnatý porost na zimu opadá,“ vysvětlil Štěpánek s tím, že město využije i náletové stromy na haldách z bývalých deponií.

Park bude volně navazovat na chráněné území syslí kolonie, která obsadila letňanské letiště. „V tomto místě zachováme nízký travnatý porost, aby syslové mohli dále expandovat,“ uvažuje Štěpánek. Kromě nově založeného lesa a lučních porostů čeká návštěvníky i sportovní vyžití. Magistrát chystá výstavbu stezek pro pěší, cyklisty, bruslaře a běžkaře. „Chtěli bychom v nově vznikajícím rekreačním parku ještě využít vodu pro vznik mokřadů a jezírek,“ dodal radní. V budoucnu bude možné zelenou zónou projít či projet na kole z Kbel až do Letňan na metro.