„Infekční nemoci dnes postupují rychlostí tryskového letadla. Zda a kdy se virus Ebola objeví, ať už v Praze nebo kdekoliv jinde, nelze tušit. Musíme ale být na tuto možnost připraveni. A to se v minulém století šířilo přesvědčení, že válka proti infekčním chorobám je vyhraná. To opravdu není," uvedla Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí z Nemocnice Na Bulovce.

Právě tato nemocnice má v Česku největší infekční kliniku. „Jistěže bychom pak na tuto kliniku osoby nakažené virem Ebola umísťovali. Samozřejmě že není nafukovací čítá dvanáct lůžek," vysvětlovala primářka Roháčová. Zmíněný nebezpečný a smrtící virus má podle primářky inkubační dobu dva až 21 dnů, obvykle ale pouhé dva až tři dny. I za tuto poměrně krátkou dobu jeho nositel může přijít do styku s mnoha jinými osobami. A tak by to mohlo jít stále dokola, nakažených by pak valem přibývalo.

Přitom nakazit se Ebolou je podle všeho opravdu snadné. „Přenáší se fyzickým kontaktem, tedy potem, slzami, slinami, ale i spermatem. V současné době proti této vysoce nakažlivé a nebezpečné infekční chorobě neexistuje žádný lék,“ sdělila Hana Roháčová. Šance, že se k nám taková osoba dostane, je podle Roháčová sice malá, není však zcela vyloučená.

Pozor i na dovážená zvířata

close Hlavní hygienik České republiky Vladimír Valenta. zoom_in Svět je v pohybu, a tím pádem tento virus rovněž. Primární nebezpečí tedy zřejmě hrozí na mezinárodních letištích, Prahu nevyjímaje.

„Byl jsem dotazován, zda letáčky o Ebole vylepené na Letišti Václava Havla toto nebezpečí nákazy vyřeší. Jasně, že nevyřeší. Vypracovali jsme ale pravidla, jak má v tomto případě ochrana zdraví fungovat. Platí jak pro letištní personál, který již má instrukce, jak se zachovat v situaci v kontaktu s nakaženým pacientem. Jsou tím obeznámeny i další složky integrovaného záchranného systému,“ řekl Vladimír Valenta, hlavní hygienik České republiky a dodal: „Mohu veřejnost ujistit, že v současné době Prahu neohrožuje žádná vysoce nakažlivá infekční choroba. Nebylo tomu tak ani v minulosti.“

Jenomže tento smrtící virus k nám nutně nemusí zavléct například cestovatel 
z exotických zemí, ale taky zvířata. Virus si totiž podle lékařů svého hostitele vůbec nevybírá. „I tady pochopitelně hrozí možnost importované nákazy,“ připustil hlavní hygienik s tím, že podobné nebezpečí může vyvolat třeba bioteroristický útok nebo nechtěná nehoda v příslušné laboratoři.

Nechat se vyšetřit předem? Zbytečné

Ten, kdo se této smrtící choroby obává, podle primářky Hany Roháčové nemá šanci ji zjistit předem. „Ani pro to neexistuje reálný podklad, jinými slovy postrádá to smysl,“ poznamenala na adresu lidí, kteří se do exotických zemí chystají, nebo se z nich vrátili. Zcela jasný smysl by ale podle lékařů měl pohotovostní tým odborníků s patřičným vybavením.

Nemocnice Bulovka sice má na své infekční klinice odpovídající tým zdravotníků, ale vzhledem k novodobé situaci, kdy se infekční nemoci šíří opravdu rychle, by právě pohotovostní zdravotníci byli jen ku prospěchu. Nicméně Nemocnice Bulovka již disponuje třemi bioboxy, 
v níž by pacienty s virem Ebola lékaři umístili. Jsou opatřeny neprodyšným zipem a do nich personál nemocnice může vstoupit jen ve speciálním ochranném obleku se vzduchovou tlakovou láhví.

Je zde ale hypotetická úvaha, až virus Ebola v Praze nebo kdekoliv jinde skutečně udeří. Další otázkou zůstává, zda to bude v řádech jedinců nebo ve zcela katastrofických scénářích pandemie. Protože dvanáct lůžek na Bulovce není opravdu nic moc. „Je zde 
i další možnost, kterou lze využít jako zálohu. Tou by pravděpodobně byl armádní Odbor biologické ochrany Těchonín v Pardubickém kraji.

Je jediné takto specializované centrum, které má Česká republika k dispozici. Neslouží pouze vojákům, ale je připraveno chránit zdraví všech občanů České republiky a je součástí plánu v řešení umísťování osob s vysoce nakažlivými chorobami. Jediný problém je v tom, že v případě viru Ebola nelze předejít nákaze a masívnímu šíření,“ popisoval hlavní hygienik Vladimír Valenta.

Aktuálním důkazem toho je například Londýn - v městě nad Temží už léčí devětadvacetiletého Brita, který se nakazil v Africe Ebolou. A je to 
v pořadí již druhý Evropan 
s krvácivou horečkou. V prvním případě Angličan v Africe pomáhal jako zdravotník, 
v druhém se údajně jednalo o španělského duchovního.

Ředitelka Nemocnice Na Bulovce v Praze Andrea Vrbovská: Potřebujeme naléhavě novou infekční kliniku

close Ředitelka Nemocnice Na Bulovce v Praze Andrea Vrbovská. zoom_in Nemocnice Na Bulovce v Praze, kde řediteluje Andrea Vrbovská, je proslulá svou infekční klinikou, která má sice svůj věhlas, ale už prý kapacitně neodpovídá současným potřebám.

Nabízí se otázka, že by bylo asi třeba nějakou novou postavit.

Jiná možnost snad ani není. Nicméně samozřejmě v tom konáme. V současné době jednáme s magistrátem o možném pozemku, kde by se dal objekt postavit. Druhá neméně důležitá věc jsou finance.

Máte, nebo nemáte dost prostředků?

Ministerstvo zdravotnictví uvolnilo 65 milionů korun, jistým dílem přispějeme i z našeho rozpočtu. Upozorňuji, že ten díl rozhodně nebude tak velký, jako podíl ministerstva. Zatím ten náš ještě nemohu upřesnit, jednání jsou stále takříkajíc v běhu, svou roli zde zřejmě sehrají i prostředky z fondu Evropské unie.

Předpokládáte, že osob nakažených nebezpečnými infekčními nemocemi bude snad přibývat?

Nikdo není prorokem, zda budou, nebo nebudou. Jsme ale zdravotníci a musíme být připraveni. V plánu s novou klinikou máme to, že v takzvané klidové době bude sloužit v normálním pracovním režimu. V mimořádné situaci potřebám právě v boji s vysoce nakažlivými chorobami. A samozřejmě potřebujeme mít k tomu další odpovídající vysoce odborný personál. Je to totiž náročná práce v přístupu k pacientům a náročná je i finančně.

Takže dosud největší infekční klinika v Česku bude mít vlastní konkurenci?

V každém případě budeme mít další objekt na zvládání této náročné práce. To je potřeba zdůraznit. Není to rozmar, ale účelově vynaložené prostředky. Kdo by nechtěl raději pobývat v moderním zdravotnickém zařízení, když už ho k tomu nemoc donutí?

Jako ředitelka nemocnice a profesí lékař víte zřejmě nejlíp, zda Prahu opravdu v budoucnu virus Ebola jednou napadne.

Funkce s odhadem pohybu jakéhokoliv viru nemá nic společného. Lékařská profese sice může leccos napovědět, ale jistotu, že to bude právě teď nebo vůbec, také nikdy nemáte. S tím se musíme smířit. Musíme být jenom připraveni.

Co je smrtící virus Ebola?Virus Eboly byl poprvé izolován roku 1976 v severovýchodní části Demokratické Republiky Kongo (dříve Zaire), v blízkosti malé řeky Ebola, podle které dostal své jméno. Od té doby byly propuklo velké množství dalších smrtících epidemií, především v afrických zemích Demokratická Republika Kongo, Gabon, Uganda a Súdán.

Úmrtnost při těchto epidemiích je velmi vysoká (5090 procent) a průběh nemoci je často skutečně hrůzný. Ebola je jednou z nejnebezpečnějších nákaz, s jakou se kdy lidstvo setkalo, a proto jsou také reálné obavy z možnosti použití Eboly jako biologické zbraně k teroristickým účelům.

Počátek onemocnění je náhlý, začne vysoká horečka, celková slabost, bolest hlavy, svalů a kloubů, zánět spojivek. Bývají bolesti břicha, zvracení a průjem.

Postupně začne nemocný krvácet ze všech tělesných otvorů, zvracet krev, na kůži mohou vznikat krevní podlitiny a dochází zároveň k těžkému poškození všech vnitřních orgánů, zejména jater.

Čtěte také: Do dvou let má být na Bulovce nová klinika nebezpečných nákaz