Nekonečné čekání na operaci nebo lékař odmítající předepsat potřebné léky? Od Nového roku by se s takovými problémy mohl potýkat každý pacient. Změny plánované ministerstvem se totiž dotknou nemocnic, soukromých lékařů i dalších zdravotnických zařízení.

Nová úhradová vyhláška, která by měla začít platit začátkem příštího roku, už nyní trápí všechny nemocnice. Od pojišťoven by totiž měly dostávat o pět procent méně peněz na akutní péči, a dokonce o celých deset procent by se mělo snížit hrazení péče následné. Nemocnice i další zařízení ale chtějí úhrady zachovat na úrovni tohoto roku.

Onkologové

Problémy očekávají i onkologové. Ti totiž počítají v příštím roce s vyšším počtem pacientů, než za kolik jim dnes platí pojišťovny. Předseda České onkologické společnosti Jiří Vorlíček upozornil, že onkologové nemohou rozhodovat, kterému pacientovi poskytnou léčbu, když na ni nebudou mít peníze.

„Pokud zdravotnictví nemá peníze, musejí o rozsahu péče rozhodnout politici,“ řekl.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) však tvrdí, že nárůst počtu pacientů zaplatí.

„K restrikci péče vůči pojištěncům nedojde, neboť léčbu nových pacientů budeme hradit v rámci standardního úhradového mechanismu,“ sdělil mluvčí VZP Jiří Rod. Zároveň popřel, že by VZP rozesílala dopisy nemocnicím, v nichž by je vyzývala, aby už dnes nepřijímaly nové pacienty s rakovinou. Onkologie v nemocnicích na Karlově náměstí, v Motole, Střešovicích, na Bulovce a Vinohradech potvrdily, že žádný nátlak na ně všeobecná pojišťovna nevyvíjí. „Ani nemáme v úmyslu péči o pacienty omezovat,“ řekla za všechny pražské onkology Jitka Zinke z Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích.

Nová úhradová vyhláška v navrhovaném znění by ale zásadně zahýbala rozpočty všech nemocnic.

Úhradová vyhláška

„Pokud klesne objem peněz, mohlo by dojít na oddalování plánovaných operací. Celkově bychom se snažili šetřit hlavně vnitřní náklady, to znamená investice. Personál snižovat už nemůžeme,“ říká mluvčí Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Štanclová.

Zda-li škrty ve zdravotnictví nakonec donutí část lékařů k tomu, že odpoví na výzvu Lékařského odborového klubu Děkujeme, odcházíme a zvolí si raději práci v zahraničí, zatím v krčské nemocnici není jasné.

„Kampaň vyzývá k odchodu na konci roku, takže nyní nevíme, jakou bude mít odezvu. Dvouměsíční výpovědní lhůta nám případně poskytne prostor k tomu, abychom zvolili, jak budeme dále postupovat,“ dodává Štanclová.

Snižování financí postihne i léčebny dlouhodobě nemocných.

„U nás se škrty dotknou hlavně platů. Pacienti nesmí žádnou změnu pocítit. Ponese to ale s sebou nevoli zaměstnanců, nechuť k práci a hlavně zklamání. Mladé takový přístup připraví o vize, a ti, kteří pracují ve zdravotnictví celý život, nakonec místo toho, aby byli ohodnoceni, dostanou méně,“ komentuje změny Hana Masopustová, sestra z Léčebny Vršovice. Zatím však podle ní zdejší personál odchody neplánuje.

Odchod do zahraničí? Ted už rozhodně

Proti návrhu snížení úhrad se vyslovil také Svaz pacientů ČR. Vyhláška podle něj pouze přiměje zatím nerozhodnuté lékaře, aby si raději zvolili práci v zahraničí. Navíc prý pro takový návrh není žádný důvod, protože příjmy pojišťoven stále mírně stoupají a jejich rezervy nejsou vyčerpány.

Ministerstvo zdravotnictví však naopak uvádí, že důvodem vyhlášky jsou právě možnosti pojišťoven, které do rezerv budou muset sáhnout.
Nemocnicím by oproti tomu měl od dubna příštího roku příjem vzrůst, protože budou pacienti za den hospitalizace platit místo 60 korun 100.

Méně receptů i laboratorních testů

Na zhoršení péče v případě přijetí úhradové vyhlášky upozorňují i ambulantní specialisté.

Ti narozdíl od nemocnic nedisponují rozpočtem, ale dostávají platbu za jednotlivé pacienty, která by se kvůli vyhlášce snížila.
„Ambulance by poskytovaly méně péče. Snížení úhrad by se projevovalo jak při výkonu, tak při předepisování léků a podobných věcí,“ vysvětluje Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů.

Lékařům vadí také regulační limity pro předpisy medikamentů, zdravotnických prostředků a laboratorních vyšetření.

„Proč by měl lékař ze svých peněz doplácet to, že v lékárně nemají levnější verzi léku, který předepsal, ale pouze tu dražší? Výsledkem vyhlášek a limitů bude, že lékaři lék raději nepředepíšou,“ říká Andrea Vocilková, kožní lékařka z polikliniky Pod Marjánkou.

Mnozí soukromí lékaři dávají přednost tomu, aby žádné úhradové dodatky s pojišťovnami nepodepisovali. Pacienti by si vyšetření zaplatili sami s tím, že jim potom pojišťovny účet proplatí.

Máte rakovinu? Tak to musíte 200 km daleko

Podle Platformy zdravotních pojištěnců se už dnes s problémy kvůli úhradám za péči setkávají i pacienti s rakovinou. Toto sdružení muselo například domluvit pacientovi léčbu v onkologickém centru vzdáleném 200 kilometrů, protože jiné v blízkosti jeho bydliště už by překročilo limit.

„Není důvod k panice, jsme připraveni vše uhradit,“ odmítá takové hlasy Zuzana Friedmannová z oddělení smluvní politiky VZP.

Někteří onkologové již dnes ale tvrdí, že někteří pacienti nedostávají vše, co by měli – buď to jejich zdravotní stav nedovoluje, nebo nechtějí za léčbou dojíždět do vzdáleného centra, případně je tam lékař nepošle, ač by měl.

Budoucnost center? Přežijí

Jiří Vorlíček z České onkologické společnosti soudí, že i přes nákladnosti a složitost léčby zavírání komplexních onkologických center nehorzí. I přes úsporné snahy ministerstva zdravotnictví.

„Neumím si představit, že by onkologie mohla fungovat bez center. Ale jak to nakonec bude s množstvím peněz na tuto péči, to se uvidí,“ dodal Vorlíček.

Výdaje na léčbu v onkologických centrech stouply z 2,6 miliardy v roce 2007 na více než pět miliard loni. Onkologové se podle Vorlíčka nebrání úsporám, chtějí ale, aby byl systém naprosto průhledný, aby pacienti i lékaři věděli, jaká mají práva a povinnosti.

Úspory vidí v stanovení jasných pravidel. (čtk, hor)

MICHAELA KOUBOVÁ
JAN HORÁK