Návštěvníci mezi jednotlivými vozy najdou například po zuby ozbrojený improvizovaný obrněný vůz s kulomety a kanonem z dob bojů proti bolševikům na Transsibiřské magistrále, štáb, expozice uniforem, ale také vagony pro ubytování vojáků a důstojníků, jejich dílny či zdravotní ambulanci.

„Expozice je přístupná vždy zdarma, během dopoledne se věnuje s komentovaným výkladem, který provádějí průvodci v historických legionářských uniformách, především objednaným školním skupinám, odpoledne a o víkendech probíhají komentované prohlídky pro širokou veřejnost,“ řekl mluvčí Československé obce legionářské Miloš Borovička.

V pátek 3. září využili vlaku legionáři k navázání spolupráce s novým strategickým partnerem a podpisu smlouvy. Zatímco za Generali Českou pojišťovnu smlouvy o spolupráci podepsali její generální ředitel Roman Juráš a místopředseda představenstva Petr Bohumský, za ČsOL to byli dva váleční veteráni plk. Pavel Budinský v.v. a plk. Tichomir Mirkovič v. v.

„U příležitosti 100. výročí Československé obce legionářské navazujeme spolupráci, která je pro nás v mnoha ohledech inspirativní. Spolku umožní více rozvíjet jeho činnost a s ní spojené ideje, které česká i slovenská veřejnost vnímá velmi pozitivně,“ řekl k nově vzniklému partnerství šéf pojišťovny Roman Juráš.

„Do budoucna plánujeme, že se naše společné akce zaměří na to, co spojovalo Čechy a Slováky, ať už to jsou legie nebo nejvýznamnější odbojová operace Anthropoid,“ uvedl předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský.