Kontrolovat rozvody teplé vody není tak jednoduché, jako kontrolovat vodu pitnou. Proč tomu tak je, jsme se zeptali pražského hygienika Matěje Čermáka. Je pražská voda bezpečná? Kde všude se legionella může vyskytovat a proč se jí v Praze daří?

Pro kontrolu pitné vody platí přísná pravidla. Jak se tedy stane, že se v teplé vodě vyskytne bakterie legionella?

Teplá voda na rozdíl od pitné vody takto kontrolovaná není. Výrobce teplé vody nemá za povinnost ověřovat, jaká je ve skutečnosti její kvalita. Má to i hlubší důvod.

O jaký důvod jde?

Je tu ten rozdíl, že řada velkých objektů má uzavřený okruh teplé vody, ze kterého se na kohoutcích u spotřebitele odebírá. Kdežto pitná voda teče ke spotřebiteli jednosměrně. Výrobce pitné vody nezodpovídá za kvalitu vody v objektu vlastníka, spotřebitele. Jak si svým rozvodem zkazí kvalitu vody vlastník objektu, za to už odpovídá sám. Stejně tak je to u teplé vody. Situace je ovšem mnohem komplikovanější v tom, že jde o uzavřený okruh teplé vody. Připravena je sice z vody pitné, vlastnosti vody pitné posléze nemá a ani mít nemůže.

Přesto, legionella vyžaduje specifické podmínky pro to, aby přežila. Jak se stane, že v daném okruhu teplé vody zůstane?

Legionella má jednu nepříjemnou vlastnost, a to že velmi dobře snáší vysoké teploty na rozdíl od jiných vodě vlastních mikroorganismů. Pokud máme systém nastavený na dostatečně vysokou teplotu, nemůže tam přežít ani legionella. Bohužel toto často není technicky možné. Při velmi vysoké teplotě vody by hrozilo opaření spotřebitelů. Z tohoto důvodu je doporučená teplota teplé vody 50 až 55 stupňů, kdy už se legionella nemůže množit. Tato bakterie osidluje primárně vnitřní povrchy rozvodů a z nich se uvolňuje. Zde nastává problém. Velmi ráda kolonizuje výtokové kohouty, sprchové hlavice, perlátory. Ty po většinu času nemají teplotu teplé vody, ale pokojovou, která je mnohem nižší. V tomto prostředí může legionella jednoduše přežívat.

Poskytovatel teplé vody to neovlivní a nemá povinnost kvalitu vody sledovat. Co může člověk udělat, aby zjistil, jestli má ve svém kohoutku legionellu nebo nemá? Dá se to poznat?

Spotřebitel to sám o sobě poznat nemůže. Pro velké bytové a panelové domy, které jsou rozsahem svých rozvodů potencionálně rizikové, doporučujeme, aby si vlastníci na své náklady objednali u laboratoře rozbor vody a zjistili, jestli tam mají problém, nebo nemají. To je jediná možná cesta.

Jak často by lidé měli nechávat teplou vodu kontrolovat? Jak rychle se může legionella objevit?

Bohužel se ukazuje, že se může objevit velmi rychle, pokud je systém pro její množení a přežívání výhodný. Vrátit se může už měsíc po sanaci. Problém se může týkat až výtokových kohoutů. Není v ničích silách je zkontrolovat všechny. Lze je kontrolovat namátkou, zvolením reprezentativního výběru. Vzorkovat všechny by bylo i zbytečné. Záleží na velikosti objektu. Pokud je několik rozborů v objektu vyhovujících a žádný nevyhovující, lze předpokládat, že je objekt relativně čistý. Neznamená to, že na dalším kohoutku legionella nemůže být, ale znamená to, že není kontaminovaný celý systém.

Existuje prevence? Jak by se lidé měli chovat, aby legionellu ve svých kohoutech neměli?

Určitě je dobré mít systém teplé vody nastavený na co nejvyšší teplotu, ideálně alespoň na 50 stupňů. Systém by měl být teplotně vyvážený, aby teplota na ohřevu nebyla 50 a u spotřebitele posléze jenom 40 stupňů. To je samozřejmě problém. Lidé mohou dále pečovat o své výtokové kohouty. Když používají 30 let starou baterii se zarezlým perlátorem, bude stav pro legionellu příznivější, než když bude baterie nová, pravidelně čištěná a proplachovaná. Velmi rizikovým stavem jsou neobývané byty, kde voda stagnuje při pokojové teplotě. Není tam žádný průtok, žádné turbulentní proudění, které by nárůstům legionelly na površích nesvědčilo. Pokud začne takovéto spotřebiště vodu odebírat, může být na výtoku oživena, začne se množit a může kontaminovat celý okruh. Stane se z něj takové semeniště mikroorganismů.

Lidem se doporučuje odtáčet teplou vodu. Proč a jak by to mělo probíhat?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Člověk si musí určit, co je pro něj ještě únosné. Pokud jednou denně před použitím pustíme teplou vodu naplno třeba před tím, než si budeme napouštět vanu, je dobré nechat část vody odtéct. Dobré je také pustit nejprve pouze vodu teplou a pak si vanu zředit vodou studenou, aby se výtokový kohout plně propláchl vodou o nejvyšší teplotě. Pokud si ji namícháme už ve směšovací baterii na příjemnou teplotu, třeba teplotu těla, nebo jenom lehce vyšší, tak nevyužijeme termodezinfekční potenciál teplé vody. To je jedna z možností, kterou lze provádět, aniž by na tom byl člověk finančně bit.

Naposledy byla legionella prokázána na Černém Mostě a v Letňanech. Mohou ji mít i lidé v okolí domů, kde byla prokázána?

Samozřejmě mohou.

Jak často a kde se legionella v Praze vyskytuje?

Máme velmi omezené možnosti, jak její výskyt sledovat. Šetříme, pokud se někde vyskytne onemocnění. Chtěl bych podotknout, že to není současný případ. Pokud si některý nájemník stěžuje na kvalitu teplé vody a tvrdí, že z ní má potíže, jsme povinni stav objektivizovat. Našich měření je minimum, ale občas legionellu v panelácích najdeme. Někdy se jedná o výskyt nad doporučené hodnoty.

Legionella se pouhým okem rozeznat nedá. Kvalita vody se může změnit z různých důvodů. Může člověk poznat jiné kontaminace?

Samozřejmě, pokud voda zapáchá a je viditelně zbarvená, měl by mít člověk podezření. Nemusí se ovšem hned jednat o stav ohrožující zdraví. Jedná se ovšem o vztyčený varovný prst, že by něco mohlo být špatně. K takové vodě je třeba přistupovat opatrně, popřípadě nám zavolat. Pokud by se jednalo o pitnou vodu, prověříme u dodavatele, co se děje. Je vždy lepší takovou vodu nekonzumovat, než se ukáže, jaký má zhoršená kvalita význam. Obvykle žádný nemá. Jde třeba jen o uvolněnou rez při změně rychlosti proudění, když se najednou zvýší odběr.

Dá se říct, že se legionella v malém množství objevuje běžně ve vodě?

V rozsáhlých systémech teplé vody, v uzavřených okruzích velkých bytových domů se nejedná o nic výjimečného. To je pravda.

Jak je nebezpečná? Měli by si dát lidé raději zkontrolovat rozvody?

Na tuto otázku je velmi složitá odpověď. Legionella není jeden definovaný mikroorganismus. Jedná se o celou plejádu mikroorganismů s různými vlastnostmi. Jednou z nich je schopnost způsobit onemocnění. Pokud je legionella přítomna a je jí vystavena řada lidí a nikdo doposud neonemocněl, je to informace, že schopnost způsobit onemocnění běžné populaci nemá, nebo ji nemá velkou. Naneštěstí se v populaci mohou vyskytnout jedinci, kteří jsou k tomuto mikroorganismu různým způsobem vnímaví.

Kdo by si měl dávat pozor?

Jsou to lidé se silně oslabenou imunitou, nejvnímavější jsou lidé HIV pozitivní, leukemiční a lidé pod silnými kortikoidy. Pro ně je to velmi významné. Měli by apelovat na to, jaká je kvalita teplé vody v jejich bydlišti.

Jaké zdravotní problémy vnímavějším lidem hrozí? Legionella může vést až k těžkému zápalu plic. Jaké jsou další projevy?

Další projevy jsou neodlišitelné. Jediné, co je opravdu významné, je zmiňovaný zápal plic, legionářská nemoc, to je to, čeho se skutečně bojíme a proč spotřebitele varujeme v případě, že ji odhalíme. Aby se určitým způsobem chránili a expozici vodě omezili, než se situace zlepší a vyřeší. Doporučujeme omezit sprchování hlavy a obličeje, což je reálně pro spotřebitele dosažitelné. Přitom se jedná o nejvýznamnější expozici.

Dochází k přenosu legionelly i jinak než z vody? Jak se šíří?

Absolutně ne. Z člověka na člověka je nepřenosná. Nešíří se ani z povrchů. Aby se člověk nakazil, je nejvýznamnější nadýchat drobné kapičky vody s legionellou.

Letos už se legionella vyskytla v Letňanech a Černém Mostě, loni na Proseku. Minulý květen došlo ke kontaminaci vody v Dejvicích. Nejsou problémy s vodou v Praze příliš časté?

Důsledně bych oddělil kontaminaci pitné vody, která se stala v Dejvicích, a výskyt legionelly v uzavřených okruzích teplé vody ve velkých bytových objektech. To je jev, který zde je a nedá se s ním nic moc dělat. Objekty byly postaveny takto velké a bohužel mají někdy zásobování teplé vody společné s několika dalšími objekty. To je reálný stav a jediná možnost je zjišťovat, zda tam legionella je, nebo není, a dělat kontrolu pravidelně. Samozřejmě může dojít k situaci, že se legionella objeví v budoucnosti.

Jak to tedy bylo s Dejvicemi?

V Dejvicích se jednalo o havárii pitné vody. Šlo o jednorázovou událost, která zde před tím sto let nebyla. Jsou to naprosto nesouměřitelné události spolu nesouvisející.

V Letňanech se legionella objevila pouze v jednom domě v Příborské ulici. Hned druhý den oznámila správcovská firma dezinfekci celého okruhu, čili i dalších domů…

To je případ více objektů na uzavřeném okruhu teplé vody. Když se našla v jednom, musíme předpokládat, že se může vyskytovat i v dalších objektech. Na základě předběžné opatrnosti musíme lidi varovat, že by ji také mohli mít. Následně jsme samozřejmě provedli odběry. Může se ukázat, že šlo o ojedinělý nález na jednom kohoutku, ale na to nemůžeme spoléhat. Nemůžeme riskovat, že by se ukázalo, že tam je a někdo by onemocněl, i když je to velmi nepravděpodobné a nestalo se to.

Pokud člověk dostane informaci, že v rozvodu v jeho domě se vyskytuje legionella, jak by měl reagovat? Je potřeba navštívit lékaře?

To je naprosto zbytečné. Pokud onemocní těžkým zápalem plic, je to nepřehlédnutelné a zdravotnické zařízení navštíví. Sledovat se preventivně a navštěvovat lékaře nemá smysl.

Jak by se lidé měli chovat během dezinfekce?

Potřebujeme, aby teplou vodu odtáčeli, i kdyby ji měli točit jen do kanalizace. Jinak si právě výtokové kohouty neprodezinfikují. Dezinfekce bude cirkulovat v okruhu, ale na jejich kohouty, které jsou nejrizikovější, se nedostane. Množství dezinfekční látky je takové, že se voda může běžně užívat. Po určitou dobu doporučujeme omezit sprchování, ale vodu dál lzepoužívat.

Dezinfekce probíhá asi měsíc. Po jaké době je teplá voda úplně nezávadná?

Pokud by všichni lidé vodu důsledně odtáčeli, tak by měla být situace poměrně rychle výrazně lepší. Nám nezbude než zase náhodným výběrem situaci ověřit. Chceme ke kontrolám přistoupit už po čtrnácti dnech.

Jak naopak probíhá testování u pitné vody?

To je něco jiného. Výrobce pitné vody má povinnost kontrolovat kvalitu vody u spotřebitele. Skutečně tak činí. Provádíme i nějaké ověřování ze strany hygienické stanice. Také si necháváme dělat rozbory. Platí při nich to samé. Když se zjistí, že se kvalita zhoršila až v domovním rozvodu, přestává za stav zodpovídat výrobce pitné vody. Zodpovědnost přebírá vlastník objektu, v jehož rozvodech se voda zkazila. To lze dokázat rozbory z okolí. Pokud je v hydrantu před objektem a ve všech sousedních objektech voda v pořádku a olovo je jenom v objektu, je jasné, že to způsobily olověné rozvody v objektu.

Kdo má zodpovědnost informovat občany, když se vyskytne problém? A jak rychle?

Ze zákona má odpovědnost informovat o nevyhovující jakosti vody, ať už pitné nebo teplé, výrobce vody. U teplé vody to není úplně snadné. On tak učiní, písemně informuje toho, s kým má smlouvu o odběru. To nezaručí, že se finální výsledek spotřebitelé dozvědí v nějakém rozumném čase. Je důležité si uvědomit, že legionella je stav, který přetrvává. Dokud jsou systémy rozvodu náchylné na oživení legionelly, tak tam je a je tam pravděpodobně léta, nebo od vzniku systému. Přicházíme na ni náhodou. Všichni jsou léta exponováni a nehraje se o hodiny a dny. Pokud se neprojeví onemocnění, je velmi pravděpodobné, že je legionella málo virulentní a není schopna způsobit onemocnění. Je úplně jedno, jestli se o ní lidé dozvědí druhý den, nebo za týden. Z hlediska vnímání spotřebitelů, je třeba jim to říci co nejdříve. Na reálná rizika to má velmi malý vliv.

Dají se vaše slova chápat tak, že je velká část obyvatel vůči legionelle imunní?

Není k ní vnímavá. To je evidentní.

Hrozí obecně lidem z pražské vody nebezpečí?

Takto široká otázka nemá jednoduchou odpověď. Jsme přesvědčení o tom, že za běžného stavu je pitná voda v pořádku. Dejvice byla zcela mimořádná událost. V případě, že se nám senzoricky zdá pitná voda rezavá, zakalená, je vhodné informovat orgán ochrany veřejného zdraví hygienickou stanici a než se situace vyjasní, vodu nekonzumovat, nebo ji konzumovat po převaření. Čistě preventivně, i když se v 99 procentech případů bude jednat o uvolněný sediment zcela neškodný pro zdraví. Je to možnost, jak se chránit.

Čtěte také: Legionella se přemnožila v potrubí na sídlišti Černý Most