Až v polovině září vyprší zkušební období pro zúžení části Severojižní magistrály v Legerově ulici, rozšiřovat se zpět na čtyři pruhy s největší pravděpodobností nebude. Tedy alespoň dočasně. Radovat se mohou v Praze 2, kde chtějí zachování třech jízdních pruhů. Zklamaná naopak bude radnice Prahy 4, která si přála po šesti měsících návrat do původního stavu.

„Teprve po ukončení půlročního zkušebního období vyhodnotíme, jak se změnil stav v Legerově ulici. Tak už jsme to předem deklarovali. Hodnocení může trvat zhruba dva měsíce, je velmi pravděpodobné, že do té doby betonové bloky v ulici necháme. I nadále se tak bude jezdit ve třech pruzích,“ sdělil mluvčí magistrátu Jiří Wolf.

Jednání o zúžené magistrále bude mít na programu mimo jiné i výbor dopravy hlavního města, který zasedá v první polovině září.

Lidé fandí zúžení

Deník se dotazoval na omezení provozu v Legerově ulici také svých čtenářů. 80 procent z nich by zachovalo tři jízdní pruhy, zbylých dvacet je pak proti a magistrálu by znovu rozšířilo.

Definitivně rozhodne o osudu této části magistrály hlavní město. To po ukončení hodnocení určí, jestli se komunikace rozšíří, či nikoli. Už nyní ale mají k dispozici výsledky analýz Praha 2 i 4.

Radnice Prahy 2 pak výsledky také zveřejnila.

Situace se zlepšila

Ze závěru dopravního průzkumu zpracovaného Dopravní fakultou ČVUT vyplývá, že hlavním faktorem průjezdnosti magistrály je světelně řízená křižovatka Legerova × Rumunská. „Její kapacita nebyla zúžením na tři pruhy nijak omezena, když čtvrtý pruh před ní zůstal v dostatečné délce zachován. Z toho vyplývá, že uzavření několika desítek metrů v Legerově ulici bylo z celoměstského hlediska zcela zanedbatelné,“ sdělil výsledky průzkumu Jiří Paluska (ODS), zástupce starostky Prahy 2.

Výsledky měření imisí v Legerově ulici mohou být sice částečně ovlivněny různými meteorologickými podmínkami, ale oproti létům 2007 a 2008 vykazují v roce 2009 významné snížení na 42 % u oxidu dusíku a o 73 % u oxidu uhličitého. „To je způsobeno plynulejší jízdou bez zrychlování při přejíždění do volného pruhu a zpět,“ vysvětlil Paluska.