Podle ministerských úředníků je budova sice příkladem architektonického a konstrukčního experimentu z 60. let 20. století. Po nezbytné obnově by ale pozbyla část své památkové hodnoty, a proto nesplňuje zákonné podmínky pro prohlášení za kulturní památku.

Libeňský most.
Verdikt ministerstva kultury. Libeňský most není památkou

Oprava není možná 

Konstrukce budovy je navíc podle ministerstva velmi vážně porušena a její oprava možná není, protože nelze vyměnit poškozené části. „Není možné ani vytvořit její repliku, neboť již původní projekt obsahoval závažné konstrukční chyby, nehledě na fakt, že památková hodnota je spjata s nezbytnou mírou autenticity, kterou repliky postrádají. Samotný komín je zcela utilitární konstrukcí své doby a bez objektu výtopny, které je doplňkem, ztrácí svou výpovědní hodnotu," uvádí se v rozhodnutí.

Objekt výtopny patří společnosti spadající pod developerskou firmu Finep. Ta už loni uváděla, že objekt je v dezolátním stavu. Od městských památkářů má majitel výtopny kladné stanovisko k její demolici.

Mazutka.
KRÁTCE: Spolek zachraňuje mazutovou výtopnu

Na podporu zachování mazutové výtopny se postavil Klub za starou Prahu a vznikla i iniciativa Mazutka žije. Výtopnu navrhli architekti Jan Zelený a statik František Bäumelt. Postavena byla v letech 1964 – 1966.

Rotunda sv. Václava.
Památkáři ocenili záchranu a obnovu kostelů a kaplí