„Je mi 69 a půl. Bude mi 70. To považuji za mezník, kdy bych měl skončit," uvedl Ledvinka. Funkce úředníka ho prý už zmáhá a zabírá příliš mnoho času. „Dokud mi to ještě myslí, chtěl bych se zaměřit na vědeckou činnost," doplnil. Výpověď podal s účinností k 31. srpnu.

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupil do archivu v roce 1976, od roku 1987 jej vede. Ledvinka se zabývá především dějinami Prahy, zejména v kontextu českých dějin 15. až 17. století.

Po řadu let předsedá Vědecké archivní radě, spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i Filozofickou fakultou UK, je členem řady odborných komisí a vědeckých rad. Podílel se na mnoha odborných publikacích. Za svou činnost byl oceněn medailí Za zásluhy o české archivnictví.

Organizace, kterou Ledvinka roky vede, se zaměřuje na archivaci papírových a elektronických dokumentů. Stavba moderního archivu na Chodovci za několik stovek milionů, která měla být dokončena letos, nabírá zpoždění.

Čtěte také: V Archivu Univerzity Karlovy proběhl mezinárodní den