Rozsáhlá rekonstrukce ozařoven a ovladoven lineárních urychlovačů byla z důvodu zachování plného provozu rozdělena do tří etap. Od července 2018 do konce roku 2019 probíhaly práce tak, aby nebyla přerušena léčba pacientů. Vyměněny byly postupně tři lineární urychlovače. Obnovení a rozšíření se týkalo i radioterapeutického verifikačního a plánovacího systému. Nové přístroje slouží pacientům od února letošního roku.

Využití moderních lineárních urychlovačů umožňuje zavést při ozařování speciální rotační techniku, která zlepšuje rozložení dávky záření v těle pacienta, tzn., že se nádor daří lépe ozářit a zároveň dochází k rychlejšímu poklesu dávek záření v okolních zdravých tkáních. To je přínosné především v případě vysokých dávek, které mohou být zdrojem nežádoucích účinků léčby.

Zkracuje se doba ozařování

Přístroje také zpřesňují dodání dávek do nádorových ložisek a tak lze aplikovat při jedné návštěvě větší dávku záření než dříve. Zkracuje se tím i celková doba ozařování. Např. u onemocnění, která se dříve léčila cca 2-3 týdny, lze léčbu absolvovat během 3-5 návštěv.

Nové ozařovací přístroje zkrátí léčbu onkologických pacientů. | Video: FN Motol

Velmi ceněnou výhodou moderních přístrojů je zavádění nových ozařovacích technik, jako je synchronizace průběhu ozařování s dýchacími pohyby pacienta - zavedení ozařování v hlubokém nádechu.

„Tuto techniku používáme zejména u žen s karcinomem prsu, neboť se díky ní snižuje zatížení srdce. To bývá jedním z častých vedlejších účinků radioterapie tohoto druhu onkologického onemocnění. Léčba karcinomu prsu je v současnosti velmi úspěšná a použitím této technologie se kvalita života pacientek po ukončení léčby ještě zvyšuje,“ říká doc. MUDr. Jana Prausová, MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Investice za téměř 260 milionů

Nové plánovací systémy umožňují také rekonstruovat pohyb nádorů při dýchání (4D zobrazení). Lékaři pak mohou lépe odhadnout pohyb nádoru a počítat s ním při plánování ozáření. To se využívá hlavně při léčbě nádorů plic.

„Je naším velkým přáním, aby nové vybavení co nejlépe sloužilo našim onkologickým pacientům a pomáhalo v jejich léčbě,“ říká JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol.

Díky novým urychlovačům umožňujícím provádět pokročilé ozařovací techniky se Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol řadí mezi špičkově vybavená radioterapeutická pracoviště v ČR. Projekt obměny lineárních urychlovačů byl realizován v rámci veřejné zakázky. Celkové investice dosáhly téměř 260 milionů korun.