Proč už dnes nechodí děti k zubaři v rámci školních prohlídek a jak jsou na tom se zubními kazy, jsme se zeptali viceprezidenta České stomatologické komory Roberta Houby.

Pražští rodiče mají díky velkému množství zubařů možnost výběru. Jak správně vybírat lékaře pro své dítě?

Každý zubní lékař by měl být dobrý. Nejdůležitějším kritériem je dobře ošetřený a spokojený pacient.

Musí lékař vždy přijmout nové dětské pacienty?

Každý zubní lékař by měl přijmou do své péče dětského pacienta, pochopitelně, pokud má volnou kapacitu. Žádné konkrétní podmínky přijetí nejsou stanoveny.

Dětská stomatologie je náročná disciplína. Mají o ni lékaři zájem?

O dětskou stomatologii není mezi zubními lékaři velký zájem. Péče o děti je časově daleko náročnější než péče o dospělého pacienta.

Česká stomatologická komora vydává certifikát pro zubní lékaře, kteří mají zkušenosti s ošetřováním dětí. Zaručí certifikát kvalitnější péči? Co všechno musí lékaři splnit?

Držitelů Osvědčení praktický zubní lékař pedostomatolog je v Česku pouze kolem dvaceti. Zubní lékař, držitel tohoto osvědčení musí absolvovat předepsaný vzdělávací program a stáž na specializovaném pracovišti.

Dříve chodily děti na preventivní kontrolu k lékaři se svou školní třídou. Proč už tato praxe dnes nefunguje?

Péče o zdravý chrup dětí je v současné době zcela v kompetenci rodičů dětí nebo jejich zákonných zástupců. Hromadným školním prohlídkám brání současná legislativa. Dalším důvodem je zrušení zubních ordinací ve školách.

Měly by se podle vás opět zavést?

Stěží si lze představit kvalitní vyšetření bez zázemí vybavené ordinace s odpovídajícím hygienickým režimem. Jejich opětovné vybudování a vybavení by si vyžádalo nemalé finanční prostředky.

Co je nejdůležitější při péči o chrup dítěte?

Důležitou podmínkou zachování zdravých zubů je správná ústní hygiena a zdravé stravovací návyky, se kterými může dítě, pokud je starší, nebo dospělou osobu, která doprovází mladší dítě, kvalifikovaně seznámit pouze zubní lékař, především v rámci zmiňovaných preventivních prohlídek. Každý pacient vyžaduje individuální přístup s ohledem na stav jeho chrupu a takový přístup je při hromadném vyšetření nemyslitelný.

Dbají rodiče na prevenci svých dětí? Docházejí s nimi pravidelně na kontroly?

Obecně se dá říct, že většina rodičů si význam preventivních prohlídek uvědomuje a s dětmi na ně pravidelně dochází. Stále však existuje skupina rodičů zejména ze sociálně slabších vrstev, která zákonnou povinnost péče o zdraví svých dětí zanedbává.

Jak je to s kvalitou dětských zubů? Starají se lidé o chrup svých dětí dostatečně?

Kazivost chrupu dětí se, ve srovnání s předcházejícími léty, nezhoršuje. Varovné statistiky, které se v médiích čas od času objevují, ovlivňují rodiče, které se svými dětmi zubního lékaře buď nenavštěvují vůbec nebo až v bolestivých případech.

Čtěte také: Zubařů je leckde málo. Doplácejí na to děti