Zahájení rekonstrukčních prací bude možné až po ukončení topné sezóny tj. 30. května 2018 a po odstávce plynovodu, který je umístěn na konzolách lávek. Práce by měly být dokončeny až po zahájení topné sezóny a spuštění plynovodu, nejpozději tedy do 30. září příštího roku. V sezoně 2018 bude opravena tzv. návodní strana lávek, o rok později bude opravena i povodní lávka. Práce budou zahájeny montáží lešení.