Opravy začnou lávkou na straně Vyšehradu, která je v lepším technickém stavu. Je předpoklad, že by se mohla otevřít do týdne, druhá by měla být otevřena do tří týdnů. Špatný technický stav lávek byl zjištěn mimořádnou prohlídkou před třemi lety.

Příprava je dokončena 

Ta obsahovala korozní průzkum stavu nosných konzol. Se zjištěním špatného technického stavu byla zahájena příprava na rekonstrukci lávek včetně zábradlí,  konstrukce přístupového schodiště i celkové obnovení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a opravy přístupové rampy na smíchovské straně. 

„Bez opravy by mohlo hrozit uzavření lávek do doby celkové rekonstrukce. Po této opravě bude provedena mimořádná prohlídka a předpokládá se, že lávky budou přetříděny z kvalifikačního stupně VII (havarijní stav) na stupeň VI," píše na svých stránkách TSK. 

Kompletní příprava je již dokončena a je dokonce vybrán zhotovitel stavby. Čeká se jen na koordinaci s opravou železničního mostu a to včetně plynovodu. Kdy bude zahájena celková oprava mostu, zatím rozhodnuto není.