Už jen dva týdny by měl být omezený provoz na Lanovém mostě. Končí tak opravy, které si vyžádaly celkem šedesát milionů korun. Jeden z nejvytíženějších mostů na pražské dopravní tepně by měl znovu otevřít všechny tři jízdní pruhy v každém směru.

„Termín ukončení prací a zároveň spuštění normálního provozu je stanoven na pondělí 16. března,“ sdělil mluvčí technické správy komunikací (TSK) Tomáš Mrázek. V současné době se dokončují opravy římsy a podle mluvčího TSK jde vše podle původního plánu.

Velké poškození

Na Lanovém mostě, který byl uveden do provozu teprve v roce 1996, objevili dělníci začátkem srpna loňského roku významné poškození, které se podařilo zhruba za tři pracovní dny odstranit. „Most už byl poté bezpečný pro dopravu, avšak jeho římsy byly v havarijním stavu a vyžádaly si další opravy,“ uvedl ředitel TSK Luděk Dostál.

Zmíněné římsy byly demontovány po obou stranách mostu v jeho celé délce, což si vyžádalo uzavření jednoho jízdního pruhu po každé straně vozovky. Nově budou na mostu instalovány železobetonové římsy, bude obnovena izolace přilehlé části vozovky a vznikne nový systém odvodnění. „Důležitou součástí rekonstrukce je i instalace protihlukových stěn po obou stranách mostu,“ doplnil Tomáš Mrázek. Pro nákladní automobily nad šest tun byla omezena rychlost na 60 kilometrů za hodinu.

Po dokončení oprav se provoz vrátí do původního stavu, tedy tři jízdní pruhy v obou směrech. „Je dobře, že už zde práce končí, přece jen to provoz částečně komplikovalo. Hlavně aby se za pár let s mostem znovu něco nestalo,“ obává se řidič z povolání Vladislav Havel.

Problémy byly od začátku

Při srpnovém zjištění poškození se odborníci na dopravu shodli, že při stavbě Lanového mostu muselo dojít k technologické chybě. Pokleslý nosník mostu a vyklonění římsy včetně koroze na kovových prvcích mělo způsobit zatékání do mostu.

„Problém byl už od samého začátku, kdy se most stavěl,“ sdělil tehdy zastupitel a člen dopravního výboru Petr Zajíček (KSČM). Ten informoval, že na nedostatky se snažili někteří členové rady hlavního města upozornit již při uvedení mostu do provozu. „Na druhou stranu Jižní spojka nebyla nikdy konstruována na takový provoz kamionů, jaký je na ní dnes,“ doplnil Zajíček.

Případem se zabýval také pražský zastupitel Petr Hulinský (ČSSD), který požádal o zpracování odborného posudku. „Práce na odborném posouzení poškození Lanového mostu na Jižní spojce i určení jeho příčin byly zadány ČVUT v Praze 8. září. Až na základě tohoto posudku, který bychom měli mít k dispozici v průběhu měsíce března, budeme moci sdělit další informace,“ řekl včera Deníku Hulinský. Zastupitel požaduje, aby na základě posudku mohla být vymezena konkrétní odpovědnost fyzických či právnických osob a v odůvodněných případech bylo přistoupeno i k trestněprávnímu postihu.