Rozbor se bude konat v laboratoři na adrese Dykova 3, Praha 10. Kromě toho budou moci zájemci nahlédnout do prostoru laboratoří a dozvědí se něco o kvalitě vody v hlavním městě. Pro rozbor je nutná rezervace.

Zájemce může přinést vzorek 1,5 litrů pitné vody v PET lahvi (lze použít jen lahev od pitné vody bez vzduchové bubliny a doplněné až po okraj) a potom získá výsledky rozboru, který je pouze informativní. To znamená, že nenahrazuje rozbor pitné vody, který stanovuje mikrobiologické a chemické ukazatele a je prováděn dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.