Rozbuškou byl tehdy dopis adresovaný městu od společnosti Molepo, která před deseti lety zprivatizovala pozemky kolem koupaliště Džbán a nyní vyzvala Prahu ke změně územního plánu, aby na nich mohla stavět bytové domy. Pokud ke změně nedojde, majitel rekreačního areálu u vodní plochy je připraven letošní sezonu „odpískat“. Praha sobě teď poukázala na roli politiků ODS při likvidaci zbývajících státních podniků, které za minulého režimu zakládalo hlavní město.

V roce 2011 přijalo tehdejší vedení metropole (ODS a ČSSD) memorandum k urychlení likvidace státních podniků na území Prahy. Dokument, který měl sloužit jako doporučení pro likvidátory, vyjadřoval vůli převádět majetek ze zaniklých státních subjektů do vlastnictví města. Právě v případě Džbánu ale takovou snahu Praha sobě postrádá. Pražská organizace občanských demokratů označila tyto námitky za lži a manipulace lídra Prahy sobě Jana Čižinského.

„Ve chvíli, kdy zhruba rok po podpisu memoranda tehdejší likvidátor státního podniku Pražské kanalizace a vodní toky vyhlásil záměr prodat pozemky kolem koupaliště Džbán v dražbě, nikdo z nich dražbu nezastavil, případně v ní nekoupil pozemky jménem města,“ uvedla Praha sobě v tiskovém prohlášení.

Jmenovitě zmínila současného lídra opozičních zastupitelů ODS Zdeňka Zajíčka, který memorandum podepsal v tehdejší pozici náměstka ministra financí, a signatářku na straně města, někdejší radní a dnešní zastupitelku i starostku Prahy 2 Alexandru Udženiju. Akcionářem společnosti Molepo je přitom další člen ODS Vladimír Schmalz, který v době privatizace zasedal v magistrátním výboru.

Léto na koupališti Džbán. Archivní foto.
Koupaliště Džbán zůstává zavřené, zastupitelé po hádce jednání odložili

„Oblíbené přírodní koupaliště a obrovská plocha kolem něj tak v předvánoční dražbě, které se účastnil jen jediný subjekt, přešly za vyvolávací odhadní cenu do soukromých rukou, místo aby zůstaly Pražanům. Přitom by bývalo stačilo, aby tehdejší náměstek ministra financí Zdeněk Zajíček vydal souhlas, ať likvidátor pozemky městu bezplatně převede, jako to udělal ve stovkách dalších případů. To se ale také nestalo,“ deklaruje dále Praha sobě.

ODS označila tvrzení Prahy sobě za manipulaci a fabulaci. Čižinský prý není schopen doložit nic z „uměle vytvořeného příběhu“. „Předsedkyně kontrolního výboru Alexandra Udženija opětovaně vznesla žádost o dodání jakýchkoli podkladů, které by potvrzovaly informace o nestandardním či neobvyklém postupu při realizaci veřejné dražby. Ani pan Čižinský a ani nikdo z dalších politiků Prahy Sobě dosud nedodal žádné dokumenty, které by jejich tvrzení a obvinění potvrzovaly,“ reagoval Zajíček.

Ten poukazuje na to, že bezúplatné převody na město se realizovaly tam, kde to bylo možné. Tedy například v situacích, kdy nehrozila nedovolená veřejná podpora. Pozemky u Džbánu byly prý jiným případem a likvidátor údajně musel postupovat tak, jak postupoval, bez ohledu na názor ministerstva.

„V případě majetku, který měl charakter nevodohospodářského komerčně využitelného majetku, vydalo ministerstvo financí své negativní stanovisko už v roce 2005, kdy zamítlo žádost likvidátora o souhlas s bezúplatným převodem na Prahu. Nesouhlasné stanovisko bylo ministerstvem financí do roku 2012 několikrát zopakováno. Likvidátor neměl jinou zákonnou možnost, než majetek prodat ve veřejné dražbě,“ dodal Zajíček.

Koupaliště Džbán v pražských Dejvicích.
Koupaliště Džbán neotevře, developer otevření podmiňuje stavbou bytů u Evropské

Dotyčné memorandum konstatuje, že „bezúplatné převody majetku do vlastnictví obce budou schváleny v případech doloženého veřejného zájmu“.

Podle Čižinského pražská ODS nevysvětlila, proč se v inkriminované době město nepokusilo buď odkoupit pozemky za odhadní cenu, nebo se zúčastnit dražby.

Na to, že se konala před Vánoci a bez oznámení na úřední desce, upozornili už Zelení z Prahy 6. Transakci kritizuje i radní Jan Chabr z TOP 09, která jde s ODS společně do komunálních voleb.

Ideálním vyústěním příběhu by byl podle Čižinského odkup pozemků městem za cenu z roku 2012, případně navýšenou o inflaci. „Přijatelná by pro nás byla i směna pozemků v odhadní ceně roku 2012,“ doplnil.