Post kancléřky horní komory Parlamentu ČR bude od září zastávat Jana Vohralíková. O jejím jmenování jednomyslně rozhodli členové Organizačního výboru Senátu. „Moc si vážím let strávených na univerzitě, které jsem tu zažila a které mě jednoznačně posunuly dál. I díky tomu tak můžu nyní přijmout tuto výzvu a stát se kancléřkou Senátu,“ uvedla Jana Vohralíková.

Kvestorka působí na České zemědělské univerzitě pět let. „Nová pracovní výzva je pro paní kvestorku jednoznačně skvělá příležitost. Cením si množství vynikající práce, kterou pro univerzitu odvedla, a těší mě, že bude zastávat tuto významnou pozici. Do další pracovní etapy jí tak přeji mnoho úspěchů, “ popsal rektor ČZU Petr Sklenička.

Pracovala na vrcholných pozicích

Ing. Jana Vohralíková přišla na ČZU v roce 2014. V letech 2003 až 2010 pracovala ve vrcholných pozicích na Ministerstvu informatiky, Ministerstvu kultury či na Úřadu vlády jako náměstkyně ministra. Absolvovala obor Pozemní stavby na ČVUT a postgraduální kurz managementu. Dlouhodobě se věnuje obecně prospěšným aktivitám, je zakládající členkou Asociace manažerů neziskových organizací.

Kancelář Senátu byla zřízena zákonem o sídle Parlamentu ČR k zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činností Senátu, jeho orgánů, funkcionářů, senátorů a klubů politických stran v Senátu zastoupených. Kancelář Senátu řídí vedoucí Kanceláře Senátu, který zastupuje Kancelář navenek a je zodpovědný za chod celé instituce. Kancelář se dále člení na dvě sekce, sekci senátní a sekci ekonomicko-správní.

MONIKA DORŇÁKOVÁ