„Přes osm tisíc kubíků činila nahodilá těžba, většinu tvořil smrk napadený kůrovcem, poté borovice a modříny, které usychaly. Mýtiny se snažíme do roka zalesňovat,“ prohlásil Ondřej Palička, ředitel magistrátní firmy Lesy hl. m. Prahy. 

Lýkožrout páchá škody napříč porosty se smrky. Nejvíce jich padlo za oběť v Kunratickém lese, Modřanské rokli, Hostivařském lesoparku, Xaverovském háji, Divoké Šárce a Milíčovském lese. „V Praze a okolí se nachází přibližně 5 % smrkových lesů a vypadá to, že budou muset být vykáceny všechny,“ oznámil náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

Vábení do pastí

Lesníci loni v boji proti škůdci nainstalovali na mýtinách 148 lapačů s feromonovým odparníkem, který brouky vábí do pastí. Kromě toho používají i takzvané lapáky, což je pokácený smrk, který na zemi přikryjí větvemi, aby rychle nevysychal a přilákal brouky na „hostinu“. Když na něm začnou hodovat, pracovníci jej zbaví kůry a larvy a vajíčka uhynou. Minulý rok pro kůrovce nachystali 341 takovýchto „pochoutek“.

Lesy na území hlavního města zabírají plochu téměř pěti tisíc hektarů, což činí přibližně 10 % z celkové rozlohy Prahy. Magistrátní firma z nich spravuje přibližně 2900 hektarů, zbytek připadá soukromým vlastníkům.

Kromě kácení plánují letos Lesy hl. města Prahy také novou masivní výsadbu. Výsadba nových stromů byla jedním z předvolebních taháků primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který jich Pražanům slíbil rovný milion. Podle Paličky jich jen v minulém roce bylo nově vypěstováno 350 tisíc, přičemž polovinu tvořila náhrada za vytěžené dřevo.

Sázely se hlavně listnáče, které tvořily 90 % nových sazenic. „Chceme mít co nejpestřejší dřeviny. V nové výsadbě po těžbě kůrovcem má největší zastoupení dub, buk, poté lípy, habry a třešně. Mezi jehličnany pak modříny, borovice a douglasky,“ přiblížil Palička. S obměnou významně pomohli také žáci pražských škol, kteří loni vysázeli 10 tisíc stromků.

Pokračovat se bude na podzim

A kde nové lesy vznikají? V minulém roce vyrostly V Panenkách u Běchovic na ploše přes 30 hektarů a v Jinonicích. Novému lesu na Holyni a na Arborce u Satalic musela ustoupit část pole.

Magistrátní firma plánuje v letošním roce výsadbu v Horních Počernicích při poděbradské dálnici. „Vzniknou tam i dva rybníky spojené potokem. Vytěžený materiál jsme použili na odclonění dálnice,“ řekl dále Palička. Nový les se na jaře začal sázet Na Musile, mezi ulicí Vídeňskou, Kunratickou spojkou a areálem tržnice Sapa.

Lesníci zde na ploše 3,1 hektaru zatím vysadili 27 sazenic. Podle náměstka Hlubučka je to ale jen začátek většího projektu. „Hned na podzim budou v této lokalitě vysazeny další více jak tři hektary lesa. Projekt bude dokončen v roce 2021 a počítá i se vznikem přibližně třinácti hektarů mozaiky luk, lesních porostů, cest a vodní plochy,“ dodává Hlubuček. 

Kůrovec napadl i stromy v Riegrových sadech

Napraveny letos budou také škody po řádění kůrovce. Ten dokonce v uplynulých měsících napadl stromy v Riegrových sadech. Na vytěžených plochách lesníci vysázejí 80 tisíc dřevin, konkrétně v Modřanské rokli, Chuchelském háji, Divoké Šárce, Hostivařském lesoparku a Milíčovském lese.

Podle Hlubučka je typickým příkladem úspěšné proměny zemědělské půdy v les krajina na Dívčích hradech, kde kdysi bývalo 62 hektarů polí. „Dnes je tam něco jako krajinářský park, louky s remízky a skupiny větších stromů o přibližné rozloze dvou třetin Stromovky,“ říká Hlubuček.

„Nechci podceňovat zemědělskou výrobu. Nechci ale, aby se na dohled od Václavského náměstí pěstovala řepka, která se musí šestkrát ročně stříkat chemikáliemi,“ dodává náměstek.

Skalnaté kopce nad Smíchovem letos obohatí dalších 500 mladých stromů kolem nově vznikajícího výběhu pro koně Převalského, který připravuje Zoo Praha.