"Bohužel se v našich lesích dlouhodobě potýkáme se zvýšenými, někdy až tropickými teplotami v letním období, které doprovází sucho a napomáhá tak k oslabení kondice a usychání stromů. Ani více srážek v posledních týdnech se prozatím na zlepšení stavu a odolnosti dřevin příliš neprojevilo," říká mluvčí Lesů hlavního města Prahy Petra Fišerová.

V pražských lesích trpí suchem všechny druhy dřevin, jehličnaté i listnaté, nejčastěji se však projevuje nepříznivé počasí na smrku, borovici a modřínu. Smrky a modříny jsou vlivem několikaletých zvýšených teplot s absencí srážek a poklesem spodní vody vystaveny dlouhodobému stresu, jsou oslabené a daleko častěji podléhají napadení kůrovcem.

Ilustrační fotografie.
Kůrovec řádí v lese i v parku. Loni mu v Praze padly za oběť tisíce kubíků dřeva

K tomu se přidává usychání stromů v přímé souvislosti s poklesem hladiny spodní vody. To je patrné nejvíce u borovic, ale dokonce i u listnatých druhů, dubů, buků a dalších, kdy vzrostlé dospělé stromy svým kořenovým systémem nedosáhnou na vodu a hynou.

Kůrovcem a suchem nejvíce postižené lokality na území Prahy jsou nyní v Kunratickém lese, Modřanské rokli a v Divoké Šárce, ale v nějaké míře se poškození vyskytuje ve všech pražských lesích.

Volné paseky budou zalesněny

"V lokalitách postižených kůrovcem, musíme odstraňovat nejen již na první pohled suché a nemocné stromy, ale také zdánlivě zdravé zelené dřeviny, které jsou bohužel již pod kůrou napadeny škůdci. Jejich včasným odstraněním můžeme omezit další šíření nenápadných, ale nebezpečných škůdců. Po nutných zásazích vznikají volné paseky, které opět co nejdříve zalesníme," slibuje mluvčí.

Ilustrační foto
Pražští lesníci se činí bez ohledu na epidemii. V Kunraticích vysazují nový les

Při výsadbách v pražských lesích se již dlouhodobě nepoužívá nevhodný smrk, ale vybírá se vhodnější druhová skladba, při které se vychází z přirozeného složení původních porostů a stanovištních podmínek v jednotlivých lokalitách. Vysazují se tak převážně listnáče, jako dub zimní, dub letní, buk lesní, lípu malolistou, které jsou doplněny například třešní ptačí, různými druhy javorů nebo habrem. Z jehličnatých druhů se používá například jedle bělokorá.

"Upozorňujeme, že v tomto období probíhají akutní zásahy proti kůrovci a v pražských lesích se pohybuje vedle lesních dělníků i větší množství techniky. Týká se to zejména nejvíce postiženého Kunratického lesa, Modřanské rokle a Divoké Šárky. Prosíme tedy návštěvníky lesa, aby respektovali danou situaci a dbali zvýšené opatrnosti," uzavírá Fišerová varováním. 

Rekonstrukce mostů v Kunratickém lese.
Kunratický les se dočkal citlivé rekonstrukce mostů. Vydrží dalších sto let