Folimanka byla po několik desetiletí udržována v režimu utajení a to pro případ, že by došlo k obecnému ohrožení Pražanů, např. po chemickém útoku. Za minulého režimu nebylo možné si prostory bunkru prohlédnout. V současnosti mohou návštěvníci procházet celým labyrintem s rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob. Na zdech jsou fotografie, které připomínají existenci dalších pražských bunkrů.

Vlastní studna i agregát 

U příležitosti  70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945 zde Praha 2 uspořádala výstavu Popel Popeleční středy. Vstup do krytu je volný. Folimanka byla vybudována na přelomu 50. a 60. let. v ulici Pod Karlovem. Je vybavena ocelovými dveřmi, vlastní studnou, vlastním funkčním elektrickým agregátem. Kry je osvětlen a vytápěn. Dále je i okysličovaný a to tzv. přetlakem.