O prohlídku největší podzemní stavby na území Prahy 2 je mezi lidmi velký zájem. Možná i proto, že bunkr byl desítky let utajován, protože měl sloužit Pražanům v případě obecného ohrožení.  

Bunkr v ulici Pod Karlovem 

Nyní je možné navštívit celý labyrint rozlehlého krytu. Na zdech chodeb jsou umístěny fotografie, které připomínají existenci dalších bunkrů v metropoli. U příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu na sklonku války v roce 1945 zde byla instalována výstava Popel Popeleční středy. Vstup do krytu je přitom volný.

Bunkr byl vybudován už na přelomu 50. a 60. let v ulici Pod Karlovem. Je osvětlený, má pancéřované dveře, vlastní funkční elektrický agregát a studny.

Komentovanou prohlídku si i nadále mohou objednat školy kdykoliv během vyučovacího týdne na oddělení krizového řízení a bezpečnosti ÚMČ Praha 2, na čísle 236 044 262 nebo na e-mailové adrese ladislav.veselak@praha2.cz.
Termíny dalších prohlídek v roce 2018 (vždy sobota 9:00–15:00 hodin): 17. března, 14. dubna, 19. května, 16. června, 14. července, 18. srpna, 15. září, 13. října, 10. listopadu, 15. prosince.

Zdroj: Městská část Praha 2