Odklonem pojedou tramvaje na linkách číslo 94, 98 a 99 – každá z nich poněkud odlišnou trasou. Náhradní autobusovou dopravu dopravní podnik nechystá.