Hlavním cílem současné generace Pražských matek zůstává ochrana životního prostředí v Praze. Zaměřují se především na rozvoj pěší dopravy v hlavním městě a ochranu chodců, zejména dětí na cestách do školy i zapojování občanů do řešení problémů spojených s chůzí po městě.

Praha 1 nabízí startovací byty pro mladé
Městská část Praha 1 nabízí osm malometrážních bytů mladým lidem. O moderní byty na adrese Samcova 3 se mohou lidé do 30 let, kteří měli nebo mají po dobu minimálně deseti let trvalé bydliště v Praze 1, ucházet ve dvoukolovém výběrovém řízení. Zájemci nesmějí mít vlastnické právo k jinému bytu a nesmí byt využívat ke sdílenému ubytování. 

Osvětlení má méně poruch
Veřejné osvětlení v Praze je rok po změně správce v lepší kondici. „Od zahájení činnosti jsme k prvnímu květnu vykonali revize na téměř 22 tisících stožárů a více než 250 rozvaděčích. Máme také téměř 19 tisíc záznamů o poruchách a už v závěru roku 2018 došlo i k očekávanému snížení poruchovosti,“ sdělil Tomáš Jílek, předseda představenstva městské společnosti Technologie hlavního města Prahy. Ta převzala správu veřejného osvětlení přesně před rokem od soukromé firmy.