Hlavním cílem současné generace Pražských matek zůstává ochrana životního prostředí v Praze. Zaměřují se především na rozvoj pěší dopravy v hlavním městě a ochranu chodců, zejména dětí na cestách do školy i zapojování občanů do řešení problémů spojených s chůzí po městě.

Jarmila Johnová - Pražské matky.
Johnová z Pražských matek: I po revoluci jsme pro mnohé byly extremistky

Praha 1 nabízí startovací byty pro mladé
Městská část Praha 1 nabízí osm malometrážních bytů mladým lidem. O moderní byty na adrese Samcova 3 se mohou lidé do 30 let, kteří měli nebo mají po dobu minimálně deseti let trvalé bydliště v Praze 1, ucházet ve dvoukolovém výběrovém řízení. Zájemci nesmějí mít vlastnické právo k jinému bytu a nesmí byt využívat ke sdílenému ubytování. 

Osvětlení má méně poruch
Veřejné osvětlení v Praze je rok po změně správce v lepší kondici. „Od zahájení činnosti jsme k prvnímu květnu vykonali revize na téměř 22 tisících stožárů a více než 250 rozvaděčích. Máme také téměř 19 tisíc záznamů o poruchách a už v závěru roku 2018 došlo i k očekávanému snížení poruchovosti,“ sdělil Tomáš Jílek, předseda představenstva městské společnosti Technologie hlavního města Prahy. Ta převzala správu veřejného osvětlení přesně před rokem od soukromé firmy.

Nové přístřešky pro pražskou MHD.
Praha chce mít jednotný vzhled zastávek MHD. Budou bez reklam