Prodávající ještě musí před podpisem smlouvy odstranit odpad z demontovaných „černých“ staveb. „Při posuzování výkupu je třeba zohlednit, že cena požadovaná vlastníkem je sice o 9 procent vyšší než cena stanovená znaleckým posudkem z roku 2017, ale i tak se jeví výkup daného pozemku jako výhodný, a to s ohledem k růstu cen nemovitostí,“ praví důvodová zpráva k hlasování o transakci.

Metropole aktualizovala školské obvody
Obvody pražských základních škol se změní jen drobně. Nová vyhláška o školských obvodech akceptovala požadavek městské části Koloděje na rozdělení jejího území mezi Masarykovu základní školu a ZŠ Vybíralova. Nevyslyšena naopak zůstala žádost Slivence o přesunutí oblasti Lochkova do obvodu školy ze sousedního Radotína. Tato škola je totiž podle zdůvodnění na „kapacitním maximu“. Další změny ve vyhlášce odrážejí například vznik nových ulic.