Pražané se mohou vyjádřit k Bubnům-Zátorům
Občané mohou podávat připomínky k návrhu územní studie na 110 hektarový brownfield Bubny-Zátory. Studie, kterou v červnu zástupci města představili, ukazuje, jak by nová čtvrť mohla vypadat. Připomínky je možné podávat po dobu dvou měsíců na podatelnu magistrátu. Institut plánování a rozvoje zároveň spouští informační kampaň. Návrh územní studie oficiálně představí zpracovatelský tým 4. října na veřejném jednání v Centru architektury a městského plánování. 

Praha 12 pronajme pozemky ekozemědělcům
Na všech svých pozemcích plánuje městská část Praha 12 ekologicky příznivější způsoby hospodaření. Informovala o tom zemědělce, kteří pozemky obhospodařují. První novou pachtovní smlouvu na pozemek o výměře 1,4 hektaru schválili včera radní. Radnice tak reaguje na dopady klimatické změny, sucha a přívalové deště, které zaplavují její okrajové části.