Pro kurátora ptáků je vcelku snadné je mezi sebou rozeznat a určit, pro ostatní by to mohl být oříšek.

Návštěvníci, kteří dorazí do Zoo Praha během velikonočních svátků, budou mít ve Vzdělávacím centru možnost některá z těchto přírodních kraslic vidět na vlastní oči.

Nikdo se ovšem nemusí obávat, že by naši chovatelé odebírali vejce hnízdícím ptákům jen proto, abychom se jimi mohli pochlubit. Jde o sbírku kurátora Antonína Vaidla, která vznikala řadu let, a to výhradně z neoplozených vajec.

close Ošatka ptačích vajec by mohla snadno konkurovat malovaným kraslicím. Pro kurátora ptáků je identifikace vajec vcelku snadná. Zkuste si tipnout, kterých druhů ptáků jsou vejce v ošatce. zoom_in

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte.

Seznam ptačích druhů, jejichž vejce jsou ve velikonoční ošatce

1. jeřáb rajský (Anthropoides paradisea)
2. husa kuří (Cereopsis novaeholladiae)
3. kondor krocanovitý (Cathartes aura)
4. luňák červený (Milvus milvus)
5. jeřáb panenský (Anthropoides virgo)
6. tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
7. bažant turkménský (Phasianus colchicus zarudnyi)
8. bažant lesklý (Lophophorus impejanus)
9. marabu indomalajský (Leptoptilos javanicus)
10. satyr Temminckův (Tragopan temminckii)
11. čejka jihoamerická (Vanellus chilensis)
12. křepelka madagaskarská (Margaroperdix madagascarensis)
13. nesyt africký (Mycteria ibis)
14. tinama přílbová (Eudromia elegans)
15. jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
16. kachnička šedoboká (Calonetta leucophrys)
17. holub růžový (Nesoenas mayeri)
18. holub břidlicový (Trugon terrestris)
19. frankolín obecný (Francolinus francolinus)
20. křepelka korunkatá (Rollulus roulroul)
21. timálie sečuánská (Liocichla omeiensis)
22. kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
23. emu hnědý (Dromaius novaehollandiae)
24. labuť černá (Cygnus atratus)
25. nandu pampový (Rhea americana)
26. pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus)
27. kasuár přilbový (Casuarius casuarius)
28. nandu Darwinův (Pterocnemia pennata)
29. jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
30. jeřáb laločnatý (Bugeranus carunculatus)
31. nandu pampový (Rhea americana)
32. emu hnědý (Dromaius novaehollandiae)
33. argus okatý (Argusianus argus)
34. tinama přílbová (Eudromia elegans)
35. dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
36. jeřáb královský (Balearica regulorum)
37. morčák bílý (Mergus albellus)
38. hohol severní (Bucephala clangula)
39. marabu africký (Leptoptilos crumeniferus)
40. kachna temná (Anas sparsa)
41. tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
42. čírka modrá (Anas querquedula)
43. ibis bílý (Eudocimus albus)
44. sýček obecný (Athene noctua)