Kromě velkolepé pozdně gotické klenby je chloubou chrámu i známý obraz těhotné Matky Boží Karlovské, která je patronkou nastávajících matek. „K ní se chodila modlit za klidný průběh svého těhotenství i Marie Terezie, a dokonce si jeho zmenšenou kopii vyvěsila ve své císařské ložnici,“ říká průvodce Michael Soukup.

Lidé byli nejvíce zvědaví na podzemní Betlémskou jeskyni s bohatou výzdobou a jeslemi v životní velikosti z 18. století. „Právě při prohlížení krásně zdobeného stropu této jeskyně se Bedřich Smetana inspiroval k napsání slavného refrénu Prodané nevěsty,“ upozornil Soukup.

Prohlídky v chrámu Na Karlově se konají i příští tři neděle. Veřejnost má možnost prohlédnout si všechny prostory včetně Betlémské jeskyně. „Kdo v Praze byl a karlovský kostel neviděl, ten Prahu celou nepoznal, napsal v 19. století do pamětní knihy jeden z návštěvníků. A to platí dodnes,“ uzavírá Soukup.