Církve vhlavním městě získávají peníze jejich pronájmem.

Ekonomická situace církví vmetropoli není tak černá jako vjiných částech země, opakování známé kauzy Kajetán proto nehrozí. Před osmi lety chtěla katolická církev prodat kostel svatého Kajetána vNerudově ulici. Kvůli nedostatku peněz na jeho opravu zamýšlela najít kupce pro budovu vhodnotě několika desítek milionů. Nakonec ztoho po protestech Pražanů ipamátkářů sešlo. Ani vsoučasnosti se pražští věřící okostely bát nemusí. „Nic podobného na území Prahy neplánujeme,“ řekl Deníku vedoucí realitního oddělení správy majetku pražského arcibiskupství Petr Dvořák.

Prostředky získávají pronájmem

Jednotlivé církve a řády se snaží získávat finanční prostředky na svou činnost spíše pronájmem nemovitostí. Arcibiskupství patří vPraze několik bytových domů, jeden přímo na Hradčanech. Areál snebytovými prostory má vDejvicích. „Například farnost uTýna má také budovy, které pronajímá,“ informoval Dvořák.

Celkově získalo arcibiskupství zpronájmu budov podle účetní uzávěrky za rok 200651milionů korun. Zdrojem příjmů jsou ipronájmy kostelů či jejich částí ke kulturním akcím. „Vněkolika kostelech vcentru máme podepsány smlouvy na pořádání koncertů,“ sdělil Dvořák. Kulturním účelům slouží například iJindřišská věž, jejíž pronájem má církvi pomoci navrátit prostředky vydané na nákladnou rekonstrukci.

Ojedinělý je způsob využití Husova domu vJungmannově ulici. Budova patří Českobratrské církvi evangelické, která vní provozuje hotel, jazykovou školu a divadlo. Odhadovaný zisk je přes milion korun ročně. „Vedeme to ziskově, administrativa církve musí zněčeho žít,“ prohlásil náměstek synodní kurátorky Českobratrské církve evangelické Pavel Stolař.