Podle některých zahraničních studií pacienti, u nichž byl diagnostikován covid, vylučují ve stolici RNA koronaviru, i když nemají žádné příznaky nemoci. Čeští vědci z různých ústavů už v létě 2020 provedli pokus, při němž sledovali přes třicet čístíren odpadních vod po celé republice. Pozitivních případů však tehdy nebylo tolik jako na podzim a na začátku roku 2021. VŠCHT Praha spolu s PVK proto pokračují v projektu, který započal v červenci a je financován z grantu Technologické agentury ČR.

„Nová metoda je zcela nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování, je výrazně levnější a umožňuje sledovat také šíření nových mutací,“ představil novinku na konci března Tomáš Mrázek, mluvčí městské společnosti PVK.

Pořizování pilotních stěrů v pražské MHD pro studii o přítomnosti nového typu koronaviru.
Je přítomen koronavirus? V pražské MHD po něm budou pátrat vědci

Pilotní monitoring byl podle Mrázka zaměřen na sídliště, vilovou zástavbu, centrum Prahy, vysokoškolské koleje nebo Letiště Václava Havla, obchodní centra i nemocnice. Nyní probíhá odběr vzorků v dalších lokalitách pražské kanalizace dvakrát až třikrát týdně. Pracovníci PVK vytáhnou takzvaný vzorkovač ze stoky a vzorek se přelije do připravených vzorkovnic, které jsou odváženy do laboratoří VŠCHT Praha na další analýzu.

„Výsledky ukazují, že především v obytných oblastech data z odpadních vod velmi dobře korelují s epidemickou situací. V řadě případů byly nárůsty počtů kopií virové RNA pozorovány s předstihem jednoho až dvou týdnů oproti datům z klinických testů,“ uvedl docent Jan Bartáček z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s tím, že nová metoda zatím nezkoumá šíření nových mutací koronaviru, ale projekt lze snadno rozšířit.

Určení ohniska nákazy s předstihem

Výzkumníci doufají, že jejich projekt (jehož inspirací bylo hlavně Nizozemsko) pomůže v boji politiků a zdravotníků i dalších expertů proti covid-19. Praha je v současné době podle protiepidemického systému (PES), který zavedlo ministerstvo zdravotnictví pod vedením Jana Blatného (za ANO) a kterým se už nikdo neřídí, s 39 body na druhém stupni rizika. Při využítí nových vědeckých poznatků by (snad) šlo s předstihem odhalovat nová ohniska nákazy a indentifikovat rizikové oblasti včetně zdravotnických zařízení.

Podívejte se, co by v Praze platilo podle PES

Sami autoři však upozornili na problematická místa projektu – množství virové RNA produkované jednotlivými pacienty se může lišit až o několik řádů a publikované studie se neshodnou ani na době, kdy je možné detekovat SARS-CoV-2 ve stolici. Rozmezí se pohybuje mezi 14 až 21 dny, někde se však uvádí až měsíc. Přesto také předběžné výsledky zkoumání opadních vod v Praze ukazují, že takto získaná data mohou být epidemiologicky velmi cenná.

Kokain, ilustrační foto.
Nejvíce kokainu v odpadních vodách je v Holešovicích. Kdy Pražané berou extázi?

V polovině března dokonce Evropská komise členským státům doporučila, aby nejpozději od října 2021 zahájily systematický sběr dat o koronaviru právě ze splaškových vod. Česko zatím však má jen „kapku“, která zatím nemůže i díky omezeným univerzitním kapacitám nahradit testování PCR metodou ani nejrůznější antigenní testy.

Proto se vědci obrátili s žádostí o podporu na pražskou hygienickou stanici i Státní zdravotní ústav. Pak by tento epidemiologický výzkum mohl posloužit ke stanovení krizových opatření cílených na konkrétní území zasažené koronavirovou nákazou. A lidé by třeba nemuseli strádat během plošných „lockdownů“.