Kromě zrychlení čeká cestující kompletně přebudovaná stanice Praha-Vysočany. Díky ní získá metropole nový tříkolejný úsek, a to včetně zastávky Praha-Rajská zahrada, kde bude přestup na metro. 

„Trať číslo 231 plní důležitou roli především v příměstské dopravě. V uplynulých desetiletích na ní prošly dílčími úpravami některé stanice. Poměrně čerstvou novinkou je nedávno dokončená rekonstrukce nádraží v Čelákovicích,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Tam mimo jiné vzniklo ostrovní nástupiště, na které je díky podchodům přístup z obou stran kolejí. Loni také začala přestavba navazujícího úseku do Lysé nad Labem.“

Akce začíná se zpožděním

Zakázku získalo sdružení firem, které vede Subterra. Dalšími členy jsou OHL ŽS, Eurovia a EŽ Praha. Zakázka nakonec Správu železnic vyjde o půl miliardy dráž, než byla odhadovaná cena. Akce začíná s mírným zpožděním, čekalo se na vyřešení odvolání proti stavebnímu povolení.

Přestavbou projde úsek dlouhý téměř 15 kilometrů. Dosavadní maximální traťová rychlost 100 km/h se po instalaci evropského vlakového zabezpečovacího systému zvýší až na 160 km/h.

Velkou změnu dozná především stanice Praha-Vysočany, ve které stojí historicky výpravní budova uprostřed dvou původních tratí. Projekt počítá se změnou konfigurace kolejiště, vzniknou zde dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště.

Cestující se na ně dostanou díky kombinaci pevných schodišť, eskalátorů a výtahů. Nástupiště budou navíc propojena dalším podchodem z ulic Krátkého a bratří Dohalských.

Stávající nádražní budova se zbourá a nahradí ji moderní odbavovací hala, která vznikne v úrovni rozšířeného podchodu, mířícího z Paříkovy ulice.

Skály jako výhybna

Proměnou projde současná odbočka Skály, ze které jezdí vlaky dál na Čakovice. Nově z ní bude výhybna. Díky vložení spojek mezi všemi kolejemi dojde ke vzniku regulérního tříkolejného elektrifikovaného úseku do Vysočan, který budou moci využívat jak vlaky ve směru na Lysou nad Labem, tak na Neratovice. Nacházet se na něm bude i nová zastávka Praha-Rajská zahrada, situovaná v bezprostřední blízkosti stejnojmenné stanice metra linky B.

Cestu k vlakům tam zajistí lávka, kterou vybuduje jako návaznou investici radnice. Překlene frekventovanou Chlumeckou ulici a díky prodloužení přes celé kolejiště ji budou moci využívat i obyvatelé z oblasti zvané Na Hutích.

Ve stanici Praha-Horní Počernice bylo již před několika lety vybudováno ostrovní nástupiště. Ve směru na Lysou nad Labem, u hlavní koleje před výpravní budovou, nyní vznikne i vnější nástupiště s nástupní hranou v normované výšce 550 milimetrů, jež bude dlouhé 200 metrů. K předjíždění vlaků zde bude možné využít celkem tři koleje.

Úpravami současně projde i jediná stávající zastávka v Zelenči. Mezi rekonstruovanými nástupišti se postaví nový podchod, který nebude vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám bezbariérový, osoby se sníženou schopností pohybu použijí navazující přejezd.

Stanice Mstětice projde přestavbou až v rámci další stavby. Kompletně hotovo má být vše v únoru 2024.