Pro stromy by tak mělo mít jednodušší zajistit si důležitý půdní kyslík a živiny. V současné době je v rámci obnovy stromořadí v místě vysazeno devět stromů dřezovce trojtrnného z plánovaných třinácti. Zbylé kvůli komplikacím spojeným se stavebními pracemi v sousední Vinohradské ulici vysadí Lesy hlavního města na podzim.