Největší kontroly, které kdy magistrát ve své historii provedl, se chystají na městské byty.

Začít by měly do několika měsíců a zaměřeny budou jak na hospodaření bytového odboru, tak především na samotný stav všech deseti a půl tisíce bytů, které město vlastní. Zjistit mají nejenom jejich technický stav, ale ito, zda je nájemníci dále nepronajímají. Podle radního pro bytovou politiku Jiřího Janečka (ODS) tím chce úřad ověřit, jak fungují jeho kontrolní mechanismy.

Volné byty k pronájmu

Audity odstartoval případ, kdy odbor kontroly magistrátu zjistil, že vbytě, který má být volný, žije nelegální nájemnice. Dostala se do něj díky spolupráci se správní firmou a jednou úřednicí magistrátu. Další volné byty pak nabízela kpronájmu. „Rada včera rozhodla, že odstoupí od smlouvy se správní firmou. Idotyčná úřednice již byla zpracovního poměru propuštěna,“ informoval včera ředitel magistrátu MartinTrnka.

Kontrolu ostatních momentálně neobsazených bytů už magistrát ukončil. „Nezjistili jsme žádný další případ, kdy by se někdo takhle naboural do bytu,“ oznámil výsledek ředitel bytového odboru Vladislav Dykast. Vhlavním městě je aktuálně přibližně 300neobsazených bytů ve vlastnictví města. „Ty slouží jako rezerva pro případ nenadálých událostí, jako jsou například požáry nebo povodně. Také je můžeme použít pro občany, kteří nezvládnou zaplatit zvýšené nájemné po jeho deregulaci,“ doplnil radní Janeček.

Hloubková kontrola

Radní včera schválili vypsání výběrového řízení na firmu, která bude provádět kontroly vostatních domácnostech. Ta by měla uvšech deseti tisíc bytů zjistit, zda vnich nebyly bez souhlasu magistrátu prováděny stavební úpravy, vjakém technickém stavu je pronajaté vybavení bytu a především zda nájemníci tyto byty dále nepronajímají. „Pokud bude zjištěno, že je byt dále pronajat, jde ojasné porušení nájemní smlouvy a takoví nájemníci mohou očekávat výpověď znájmu,“ oznámil včera ředitel Dykast. Ubytů, které nechává město prověřovat soukromými detektivy, jsou podle něho problémy vjednom až dvou případech zdeseti.

Neohlášené stavební úpravy bude podle ředitele odbor posuzovat individuálně. „Pokud půjde ologickou úpravu, tak to asi vyřešíme nějakým narovnáním. Ovšem takové narušení nosné zdi už je výpovědní důvod.“

Obdobnou akci provedla vprůběhu minulého roku Praha 11.Pracovníci soukromé společnosti zkontrolovali 3690bytů, u625znich byla porušena nájemní smlouva.