Pravidelná diagnostika je činností, které se PVK dlouhodobě věnují a kladou na ní velký důraz. „Systematické kontroly jsou jednou z hlavních cest, jak snížit procento ztrát vody. Svou roli hrají také při plánování pravidelné údržby sítě a významných investičních akcích," zdůraznil Mrázek.

Čtěte také: Počet havárií vody v Praze loni klesl, bylo jich celkem 4520