Preventivní kontroly vstupujících osob mají po analýze aktuálních bezpečnostních rizik pokračovat. Vyplývá to z doporučení specialistů z bezpečnostních složek, které Kancelář prezidenta republiky požádala o stanovisko. V rámci Policie ČR věc konzultovala s Útvarem ochrany prezidenta i s policejním prezidiem, svá stanoviska předložili také experti Bezpečnostní informační služby, Hradní stráže i Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Kritika? Tak jako tak

Pověstné fronty před vstupem do areálu by se nicméně měly stát minulostí. Alespoň během prázdnin, kdy Hrad zažívá největší nápor. „V zájmu plynulosti bezpečnostních kontrol osob rozhodl policejní prezident ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky o personálním posílení kontrolních bodů v letní turistické sezoně,“ informoval Ovčáček o opatřeních, která by měla vést k podstatnému zkrácení čekání – a snad i k zajištění téměř plynulého průchodu.

Lze očekávat, že na základě těchto slov se vzedme vlna kritiky, ať už to před Hradem bude vypadat jakkoli. Pokud fronty přetrvají, budou se odsudky týkat nesplněného slibu – a pokud se stanou minulostí, těžko si představit, že by se neobjevily otázky: proč to takto nešlo zavést už před rokem, kdy se s kontrolami začínalo? Nebo alespoň mnohem, mnohem dřív.

Už před dvěma měsíci ostatně Barbora Hrubá z centrály Prague City Tourism pro Deník shrnula dojmy profesionálů oblasti turistického ruchu: „Kontroly jsou provedené amatérsky,“ konstatovala.

Fronty, v nichž návštěvníci strávili někdy až desítky minut, a to za deště i ve vedru, rozhodně k pěkným vzpomínkám na návštěvu české metropole nepřispívají. „Návštěvníky obtěžují a ty, kteří do Prahy přijíždějí pouze na krátkou dobu, od návštěvy odrazují,“ konstatovala Hrubá. Byť prý cizinci zvyklí na přísná opatření i odjinud zpravidla moc nereptají.

O technice se nehovoří

Policejní kontroly ovšem nejsou osamocené; jde pouze o nejviditelnější prvek z celého bezpečnostního systému zahrnujícího opatření technická, organizační i personální. Prezidentův mluvčí zmínil, že vedle zvyšování počtu policistů na kontrolních stanovištích také „probíhá výběr technických prostředků, které by kontroly dále zrychlily a zpříjemnily“.

S výjimkou připodobnění zabezpečení Hradu k letišti ovšem konkrétnější nebyl; zmínil pouze, že je nutné, aby bezpečnostní opatření byla účinná a pro návštěvníky co nejméně obtěžující.

Za těmito slovy se může skrývat třeba pořízení moderního kamerového systému doplněného softwarem pro rozpoznávání obličejů a detekci možných rizik včetně analýz pohybu konkrétních osob a jejich chování. K tomu se ovšem bezpečnostní specialisté vyjádří nanejvýš v obecné rovině.

Aby bezpečnostní opatření šitá na míru konkrétnému místu zůstala co nejúčinnější, moc se o nich nemluví. To Deníku potvrdila i Eva Kropáčová z policejního prezidia. Uvedla pouze, že policie nominovala své specialisty – pyrotechniky a techniky bezpečnostních systémů – do pracovních skupin, které pod vedením pracovníků Správy Pražského hradu mají za úkol zajistit pořízení moderních systémů zabezpečení.

Podle vypsané zakázky je patrné, že správa Hradu také v rámci obměny mobiliáře (k níž mimo jiné patří i pořízení nových laviček) chystá i nákup masivních odpadkových košů v „protiteroristické“ úpravě. Takových, jejichž konstrukce má vylučovat možnost účinně umístit mezi odpadky nastraženou nálož.

Vyhnout se návalům

Mluvčí hlavy státu v pátek zdůraznil, že Pražský hrad, který je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v naší zemi, symbolem státnosti i symbolem náboženským, zůstává průchozí a žádná jeho část se neuzavírá veřejnosti. „Naopak, bude pokračovat program zpřístupňování dříve uzavřených částí – včetně dosud nikdy neotevřených prostor takzvaného Masarykova bytu využívaných prezidentem republiky,“ připomněl.

Pro návštěvníky nejlákavějších částí sídla hlavy státu, jeho zahrad nebo Jeleního příkopu mají Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu doporučení: vyhnout se turistické špičce, která je zvláště v létě a o víkendech nejintenzivnější mezi 9. a 14. hodinou. „I v tomto časovém rozmezí je ale možno strávit příjemné chvíle v těch částech areálu, jimž se hromadné turistické výpravy vyhýbají,“ radí Ovčáček.

Pozornosti letních návštěvníků doporučuje obě části Jeleního příkopu s Masarykovou vyhlídkou a nově otevřenou piknikovou loukou, Královskou zahradu s Belvederem, Míčovnou a Oranžerií – a také Jižní zahrady s mimořádnými výhledy na centrum hlavního města.