Odbor kontrolních činností provedl v TSK veřejnosprávní kontrolu financí za loňský rok 2016. Podle kontrolorů vedla TSK až na drobné nedostatky své účetnictví podle zákona. Kontrola ale odhalila pochybení v inventarizaci majetku. „Vnitřní kontrolní systém nelze vzhledem ke zjištěným nedostatkům hodnotit jako zcela funkční, a to zejména v oblasti oprav, nákupu a vyřazení služebních vozidel, pořízení výpočetní techniky, personální agendy. Organizace porušila zákon o registru smluv, neboť v roce 2016 nezveřejňovala smlouvy a objednávky nad 50 tisíc korun v registru smluv,“ uvedli kontroloři. Tedy u 55 veřejných zakázek kontrola zjistila 73 pochybení, které mohou být správními delikty.

Asi 35 počítačů skončilo ve skladě 

Na konci loňského prosince slíbila TSK pořízení 114 mobilních telefonů za  400 tisíc korun bez DPH. „Při jejich fyzické kontrole bylo zjištěno, že k datu 22.6.2017 jich bylo zaměstnancům organizace přiděleno pouze cca 10 kusů na základě předávacích protokolů, ostatní kusy telefonů (nerozbalené v originálních krabičkách) se nacházely v uzamčené skříňce,“ uvádí magistrátní zpráva.

V prosinci také TSK koupila 50 počítačů, které skončily podobně jako mobily. Zaměstnanci dostali 13 z nich, dalších asi 35 počítačů skončilo nerozbalených ve skladu. „Pořízení počítačů tak neodpovídalo aktuální potřebě. Vzhledem k probíhající záruční lhůtě a rychlému morálnímu zastarání výpočetní techniky, nelze tento poustup hodnotit jako účelný a hospodárný,“ uvádí se ve zprávě, kterou má iRozhlas k dispozici.

Dělení zakázek zákon umožňuje 

Nejde ovšem o jediné pochybení. Další problém objevili kontroloři u veřejných zakázek. Podle nich tu docházelo k porušení zákazu diskriminace, a u některých zakázek nebylo zřejmé, na základě čeho byla určena jejich hodnota. V některých případech TSK neodůvodnila cenu dodatečných prací. Kontrola také zjistila, že TSK některé veřejné zakázky dělila. Šlo např. o rekonstrukci ulice Bělehradská. Organizace při ní zadávala „každou z etap veřejné zakázky jako samostatnou podlimitní zakázku“.

Je pravda, že zákon dělení zakázek připouští, ale ne způsobem, kdy se některé z nich dostanou do mírnějšího režimu zákona. „Pokud by zadavatel předmět veřejné zakázky nerozdělil, činila by celková předpokládaná hodnota částku ve výši 108 180 000 korun,“ uvádějí kontroloři.

Problém s nápravnými opatřeními 

Jak se ukazuje, problémem bude i přijmutí nápravných opatření. „Nápravná opatření vyplývající z protokolu o kontrole nelze v rámci příspěvkové organizace uplatnit, neboť činnosti, kterých by se nápravná opatření týkala, již vykonává obchodní korporace,“ uvádí se v závěru důvodové zprávy.

„Kontrola se týkala hospodaření příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, nikoliv akciové společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Akciová společnost nemá právo se vyjadřovat k hospodaření jiného subjektu,“ uvedla pro iRozhlas mluvčí TSK Barbora Lišková.

Kontrolní mechanismy jsou nastaveny jasně 

Na výsledky kontroly upozornil pražský zastupitel za Piráty Adam Zábranský. Podle něj, pokud se v loňském roce objevila v hospodaření TSK takováto pochybení, je otázkou, jak vypadalo hospodaření společnosti v minulých letech. „Tato kontrola odhalila nejen neschopnost vedení největší příspěvkové organizace Prahy, ale evidentně i politické krytí, které má vedení TSK od náměstka Dolínka a předchozích garnitur,“ uvedl pro iRozhlas Zábranský.

Primátorčin náměstek Petr Dolínek něco takového odmítá. Kontrolní mechanismy jsou podle něj nastaveny jasně. Navíc žádná z předchozích kontrolních zpráv na pochybení v TSK neupozornila. „Od čeho jsou kontrolní mechanismy města a firem? Od toho, aby nacházely nedostatky. A já nemůžu provádět fyzické kontroly městských firem a příspěvkových organizací. Za prvé bych to ani sám nezvládl a za druhé mi to nepřísluší,“ uvedl pro iRozhlas.cz Dolínek. Zjištění kontrolorů nicméně nepodceňuje. „A jestli tam je nějaká trestněprávní odpovědnost, aby se vyvodila. Proto ty kontrolní mechanismy máme. A žádné politické krytí tam být nemůže. Kdo chybuje, ten nemá v průmyslu co dělat,“ dodal Dolínek.